Cursos Relacionats

L'estudiant de Ciències Ambientals

La titulació de Ciències Ambientals

L'estudiant de Ciències Ambientals
"Penso que rebem una de les millors formacions, amb la qual el futur ambientòleg serà capaç de posar en pràctica els seus coneixements."
Javier de la Fuente García té 22 anys i és de Toledo. Actualment està fent l'últim curs de la carrera de Ciències Ambientals a la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo).

Els estudis que estàs fent són el que t'esperaves?
Sí, tot i que al principi, sobretot el 1r any, que és el curs en el qual es parteix de totes les bases (matemàtiques, física, química, geologia, etc.), sembla que no tingui molt a veure amb el medi ambient. A partir del 2n any i part del 2n quadrimestre de primer, ja comences a veure el que realment anaves buscant pel que fa als continguts mediambientals.

Quins aspectes consideres positius d'aquests estudis?
En general, penso que rebem una de les millors formacions, amb la qual el futur ambientòleg serà capaç de posar en pràctica els seus coneixements. I, a més, hi ha un ampli ventall d'optatives que l'alumne pot triar per formar-se en un dels 2 itineraris existents o en tots 2.

I els negatius?
Una vegada arribes a 4t, t'adones que és necessari aprofundir sobretot en temes de Sistemes de Gestió Ambiental (ISO14001, etc.). També penso que, pel que fa a l'assignatura d'Avaluació de l'impacte ambiental, és prou important com per donar-la en un sol semestre, penso que seria millor ampliar-la a un any, deixar un semestre de teoria i el següent de pràctiques per tal que tinguis temps d'assimilar els coneixements. Pel que fa a l'assignatura de Sistemes d'informació geogràfica, penso que caldria aprofundir-hi més, perquè després, igual que Avaluació de l'impacte ambiental, són bàsiques per a la formació d'un ambientòleg, sobretot pensant en el món laboral. Però tots aquests aspectes es reforçaran amb el nou pla d'estudis que entrarà en vigor el 2010.

Quins plans de futur tens?
M'agradaria dedicar-me a la branca de la qualitat ambiental orientada al control i a la prevenció de la contaminació i al tractament de residus (urbans i industrials) i d'aigües residuals.


Consell a un futur estudiant…

Si realment està preocupat per conservar i protegir el medi ambient i li interessa, aquesta carrera és una de les millors vies per començar a canviar la perspectiva i els valors que té la societat actual cap al nostre planeta.


PLA D'ESTUDIS

Aquí tens informació de les assignatures bàsiques de la titulació en Ciències Ambientals.

Aquest any, algunes universitats ja estan impartint el grau en Ciències Ambientals i altres ho faran el curs vinent.

 • Bases d'enginyeria ambiental
 • Bases físiques i químiques del medi ambient
 • Biologia
 • Ecologia
 • El medi físic
 • Fonaments matemàtics per a l'estudi del medi ambient
 • Medi ambient i societat
 • Economia aplicada
 • Estadística
 • Avaluació de l'impacte ambiental
 • Meteorologia i climatologia
 • Ordenació del territori i medi ambient
 • Organització i gestió de projectes
 • Toxicologia ambiental i salut pública
 • Gestió i conservació dels medis naturals
 • Contaminació atmosfèrica