Carta de presentació

Aprèn a fer la millor carta de presentació

Carta de presentació
Per trobar feina cal ser eficaç en totes les accions que facis i amb la carta de presentació has de ser capaç de cridar l'atenció d'una empresa.
La carta de presentació serveix per respondre les principals curiositats d'una empresa: què vols, qui ets, què ofereixes i què saps.
Què és?

La carta de presentació acompanya al curriculum vitae i serveix per presentar-te de forma formal a una empresa. La carta de presentació resumeix breument els següents fets:


 • He llegit l'anunci o em presento al càrrec de…
   
 • Compleixo els requisits…
   
 • Espero que em convoquin per a una entrevista

Aquests aspectes han de ser explicats en uns 3 o 4 paràgrafs com a màxim.

No és obligatori adjuntar una carta de presentació amb el currículum, però sí que és recomanable, especialment quan no el lliures directament a la persona que l'ha de llegir.

Tipologia

Els apartats d'una carta de presentació poden variar depenent de la seva finalitat. Hi ha 2 tipus de cartes:

 • Resposta a un anunci: Et presentes a una oferta de treball específica i a una persona o un departament en concret, ja que, normalment, en l'anunci et posa a qui o a on has d'enviar el teu currículum.
   
 • Autocandidatura: Aquí ets tu qui s'ofereix a una empresa davant d'una possible selecció de personal. El més habitual és que el destinatari sigui el director de recursos humans, el cap de personal o el gerent.
Els apartats


1r pas

Les teves dades: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte i correu electrònic.

Només cal que adjuntis una fotografia mida carnet si l'empresa ho demana.


2n pas

Dades del destinatari: nom i cognoms, càrrec, nom de l'empresa i adreça postal.

3r pas

Desenvolupar el cos de la carta:


 • Encapçalament. A l'hora de fer referència al destinatari pots posar el nom i els cognoms o només el primer cognom. Això sí, sempre ha d'anar acompanyat pel tractament de Sr. (Senyor) o Sra. (Senyora). És aconsellable que també posis l'adjectiu Benvolgut/Benvolguda.
   
 • Cos. Com t'hem dit, la carta de presentació ha de ser breu, d'uns 3 o 4 paràgrafs com a màxim (14 o 16 línies) i has de distribuir el seu contingut de la manera següent:

  1r paràgraf. Has de fer referència al lloc de treball al qual et presentes i el mitjà on has vist l'oferta, si és el cas.


  2n paràgraf.Has de destacar el que vegis més oportú, depenent de la plaça a què et presentis, tant de la teva formació reglada com de la teva experiència laboral.

  Has de cridar l'atenció del lector i convèncer-lo que ets idoni per al lloc de treball i les raons per què ho ets, sempre adequant-te a l'oferta de treball i a l'empresa.

  Si ets tu qui s'ofereix a l'empresa, és a dir, és una autocandidatura, has d'incidir encara més en tot allò referent a les teves habilitats i capacitats.


  3r paràgraf. Per acabar, has de fer referència al currículum que li envies juntament amb la carta i has de comentar el teu desig de poder donar-te a conèixer millor mitjançant una entrevista.
 
Consells

Cal que faci una carta per a cada oferta de feina?
Sí. Has d'intentar donar un to diferent a cada escrit, això ho pots aconseguir fent al•lusions a l'empresa, explicant els projectes que tenen entre mans o els clients i mostrant el teu interès per formar part del seu equip. Per poder donar aquest to distintiu cal, en algunes ocasions, que cerquis informació sobre la companyia a la qual t'adreces, conèixer la seva estructura, els seus productes…
A més, si l'oferta ha estat publicada en algun mitjà, és imprescindible que facis referència a la plaça que t'interessa i al mitjà on ha sortit.

Què faig si el destinatari és una ETT (Empresa de Treball Temporal) o una empresa de RRHH (Recursos Humans)?
Si has d'adreçar la teva carta de presentació i el teu currículum al departament de selecció de personal d'una empresa o agència de col•locació, has d'adequar el text al destinatari, tenint en compte que la persona que llegirà la carta no és de l'empresa on vols treballar i que en llegirà moltes més com la teva.

He d'escriure la carta a mà?
Només si t'ho demanen a l'oferta de treball, si no és així és preferible que la facis a l'ordinador. Tant en un cas com en l'altre, l'has de fer en un DIN A4, respectant en tot moment els marges, ben adreçada i neta i sense excessos d'originalitat.

M'han trucat d'una feina i no sé què vaig posar en la meva carta de presentació.
Per evitar aquestes situacions cal que portis un control de totes les cartes que envies. Per això, has de guardar una còpia de cada carta i tenir-ho tot ben arxivat. Així podràs veure els punts que vas destacar, el nom del destinatari, l'empresa i el lloc de treball.

Intenta...
Fer una carta curta i directa, sense faltes d'ortografia.

Descarrega-te-les
Aquí podràs trobar models de cartes de presentació.

4t pas.
Finalment, has d'agrair el seu interès i acomiadar-te amb un: Atentament i, tot seguit, has de signar la carta. Si l'envies per correu electrònic has de posar el teu nom i cognoms, però, si ho fas per correu postal, a més, hauràs de signar-la.
També has de posar la data.