Cursos Relacionats

Preinscripcions a estudis postobligatoris no universitaris

Què he de fer per preinscriure'm

Preinscripcions a estudis postobligatoris no universitaris
Vols cursar un cicle formatiu de formació professional específica, d'ensenyaments artístics o d'ensenyaments esportius? Saps què has de fer?
T'expliquem els requisits i els passos que cal seguir per preinscriure's en aquests estudis postobligatoris no universitaris.
Passos per fer la preinscripció

Quan ja hagis decidit quin cicle vols estudiar, els passos que has de dur a terme són:


  • Esbrinar els centres que imparteixen el cicle.

  • Saber el calendari de les preinscripcions i el de la matrícula. Tingues en compte que si s'acaba el termini, t'hauràs d'esperar fins a la propera convocatòria.

  • Comprovar que compleixes els requisits establerts i que tens tota la documentació sol·licitada. Esbrina si has de presentar els documents originals o fotocopiats.

  • Preinscriure't.
    En funció de la comunitat autònoma, la preinscripció es pot fer per Internet o presencialment, i pot ser que hagis de formalitzar-la anant centre per centre o que el tràmit en qüestió es faci de forma unificada.

  • Veure si el centre t'ha acceptat.

  • Matricular-te.
Criteris de prioritat

Si el centre té més demanda que oferta, es tindran en compte els elements següents:


  • Nota mitjana de l'expedient.

  • Via d'accés, ja que existeix un nombre de places reservades per a les diferents vies d'accés.
Dates

Les dates concretes de preinscripció varien segons la comunitat autònoma. Pel que fa a la formació professional específica, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius , el període per fer-ho és generalment entre els mesos de març, abril i maig.

Si al juliol t'has quedat sense plaça, recorda que els centres obren una altra convocatòria al setembre, sempre que disposin de places.

Si optes pels estudis artístics o els ensenyaments esportius, tingues present que per preinscriure-t'hi has d'haver superat la prova d'accés específica. Aquest examen es convoca anualment, però les dates varien en funció del cicle formatiu; en el cas dels ensenyaments esportius, pot ser que les proves fins i tot siguin molt abans que la preinscripció als cicles formatius. Informa't sobre quan has de superar les proves.