Cursos Relacionats

Ensenyaments artístics de Música

Fes de la música la teva professió

Ensenyaments artístics de Música
Segons el Diccionari de la llengua catalana, el músic és la persona versada en l'art de la música, que escriu obres musicals, i la persona que toca en una orquestra, una banda, una cobla, etc.
T'expliquem què són els ensenyaments artístics de Música, com estan organitzats i quines especialitats contenen.

Els ensenyaments artístics de Música s'organitzen en tres nivells:


1. Ensenyaments elementals

Inclouen la formació que es cursa durant l'Educació Primària. Es poden cursar en escoles especialitzades que imparteixen estudis musicals o bé en escoles de música. Es compaginen amb els ensenyaments bàsics.


2. Ensenyaments professionals

Permeten especialitzar-se en un instrument, a més d'aprendre a utilitzar la veu.

L'objectiu d'aquests estudis és preparar-te per accedir al grau superior.

Es compaginen amb l'ESO i el batxillerat.

Durada: 3 cicles de 2 cursos acadèmics (6 anys en total).

Titulació: títol professional de música en l'especialitat cursada. Si superes les matèries comunes del batxillerat, també obtindràs el títol de batxillerat. 

Requisits d'accés: fer una prova específica. També podràs accedir directament a un curs específic dels ensenyaments professionals de Música (tot i no haver cursat els anteriors) si demostres, mitjançant una prova, que tens els coneixements de nivell suficients.

Especialitats:

  • Instruments de l'orquestra: arpa, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, percussió, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba.
  • Instruments de la música moderna i el jazz: baix elèctric i guitarra elèctrica.
  • Instruments tradicionals: flabiol i tamborí, instruments de pua, tenora i tible.
  • Instruments polifònics: acordió, guitarra, orgue i piano.
  • Instruments de la música antiga: clavicèmbal, flauta de bec, dolçaina, instruments de corda pinçada del Renaixement i el Barroc i viola de gamba, violó i violoncel.
  • Cant i cant flamenc

Aquestes especialitats poden ser diferents en cada comunitat autònoma.

La música és la seva passió i professió

3. Ensenyaments superiors

Es poden equiparar a una carrera universitària, però se centren en l'aprenentatge de l'especialitat triada. Amb aquests estudis seràs capaç de crear i interpretar una peça musical i també podràs dedicar-te a la docència.


Durada: 1 cicle de 4 cursos.

Titulació: títol superior de música en l'especialitat corresponent (equivalent al títol universitari). 


Aquesta formació disposa d'una part comuna per a totes les especialitats i una part específica en cada cas.

Les matèries comunes són Cultura, pensament i història i Llenguatges i tècnica de la música.

Requisits d'accés:

  • Tenir el batxillerat o haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Superar una prova corresponent a l'especialitat que es vol cursar. 
  • Per a les persones majors de 19 anys que no compleixen cap dels requisits acadèmics anteriors, les administracions educatives regulen i organitzen una prova per acreditar que l'aspirant té la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Especialitats:

Composició, Direcció, Interpretació, Musicologia, Pedagogia, Producció i gestió, Sonologia i Flamenc.