Fes una carrera des d'un cicle formatiu de grau superior

Accedir a la universitat des d'un cicle formatiu de grau superior

Fes una carrera des d'un cicle formatiu de grau superior
Estàs estudiant un cicle formatiu de grau superior i vols cursar un grau universitari?
T'expliquem els passos que has de seguir per accedir a la universitat des d'un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d'ensenyaments artístics o d'ensenyaments esportius.
Com accedir des d'un CFGS a la universitat?

Per accedir des d'un CFGS als estudis universitaris, el criteri que es farà servir és la teva nota mitjana del cicle formatiu. Una nota entre 5 i 10.

Si els estudis als que vols accedir no tenen molta demanda, o tenen una amplia oferta formativa, és possible que amb aquesta nota sigui suficient. Si no és així, t'hauràs de presentar a la fase específica de la selectivitat per poder millorar la teva nota, i poder competir amb igualtat d'oportunitats amb els estudiants que provenen del batxillerat.

En aquest cas, la teva nota serà d'un mínim de 5 a un màxim de 14.

Quan estiguis a la universitat, si els estudis que curses tenen relació amb el cicle formatiu que has fet, la universitat et pot convalidar algunes assignatures. Cada universitat decideix les convalidacions entre els diferents CFGS i els estudis universitaris.


Com millorar la nota d'accés?

Per millorar la teva nota d'accés als estudis universitaris, t'hauràs d'examinar d'entre un mínim d'una a un màxim de tres assignatures, i es tindran en compte les teves dues millors notes.

Els exàmens als que et pots presentar són d'assignatures del batxillerat relacionades amb els estudis universitaris que es volen cursar. Si per exemple vols accedir a la carrera de medicina, podràs presentar-te a un examen de biologia per millorar nota, però no a un de grec.

Per saber els exàmens als que et pots presentar, cada any, les universitats publiquen uns paràmetres de ponderació en els que et diu les assignatures que serveixen per apujar la nota per a cada carrera universitària.
 


Com es calcula la nota?

El càlcul de la nota d'admissió a la universitat es realitza seguint la formula següent:

NmCFGS= Nota mitjana del cicle formatiu de grau superior
a, b= assignatures a les que l'alumne decideix examinar-se
0,1; 0,2= paràmetres de ponderació fixats per cada universitat


Preguntes freqüents
  • Puc no presentar-me als exàmens per apujar nota?

Sí, si creus que la teva nota serà suficient, no cal que et presentis a apujar nota.

  • Si suspenc un examen, em baixaran la nota?

No, aquests exàmens serveixen únicament per apujar la nota, si suspens, la teva nota es quedarà igual.

  • Totes les universitats tenen les mateixes assignatures que serveixen per apujar nota?

No, hi pot haver diferències entres universitats, per això és molt important que consultis els paràmetres de ponderació de cada una.

  • Com em puc preparar els exàmens?

Te'ls pots preparar pel teu compte, en alguna acadèmia o en algun institut que realitzin aquesta formació.

  • Què passa si no aconsegueixo nota suficient per accedir als estudis que vull fer?

Si no aconsegueixes la nota suficient per entrar a uns estudis pots, presentar-te de nou a la selectivitat en la següent convocatòria, accedir a una universitat on la nota sigui més baixa o, buscar uns estudis relacionats que et permetin accedir a la professió desitjada.

  • Qui entra abans, un alumne de batxillerat o un de CFGS?

Entra abans qui tingui millor nota.

Altres aspectes a tenir en compte

Algunes universitats tenen requisits específics d'accés a alguns graus universitaris. Per exemple, en el cas dels estudis de ciències de l'activitat física i de l'esport, a banda de la nota, cal superar unes proves físiques d'accés específiques.

És important conèixer si existeixen proves addicionals per accedir als estudis universitaris desitjats, com també, el calendari d'aquestes. La informació sobre la preinscripció i accés als diferents estudis universitaris, la trobaràs a la pàgina web de cada universitat.