CFGM en Planta química

CFGM en Planta química

CFGM en Planta química
Amb el cicle formatiu de grau mitjà en Planta química podràs encarregar-te de la barreja i la producció, entre altres tasques, de productes i líquids químics.
T'expliquem amb detall en què consisteixen aquests estudis i quines són les seves vies d'accés i sortides professionals.
El cicle

El cicle formatiu de grau mitjà en Planta química pertany a la família professional de Química i té una durada de 2.000 hores, repartides en 2 anys.

Si curses aquests estudis aprendràs a fer barreges, dissolucions, separacions i altres operacions bàsiques i de control en els processos per obtenir i transformar productes químics, controlant i verificant la qualitat del producte obtingut. També t'ensenyaran a emmagatzemar i condicionar correctament el producte, de manera que es pugui minimitzar la generació de subproductes i residus. A més, aprendràs a seguir el protocol de seguretat establert i les normes de prevenció de riscos laborals.


El teu perfil

Per estudiar aquest cicle és evident que has de tenir coneixements de química, però també de física. També és recomanable que siguis una persona curosa, observadora i preocupada per exercir la teva professió seguint les mesures de seguretat establertes.

Mercat laboral

Com a tècnic en planta química pots treballar, en empreses del sector químic, en àrees de producció, recepció, expedició, condicionament, aprovisionament logístic, energia i serveis auxiliars. També pots desenvolupar la teva activitat professional en els subsectors de la química bàsica –colorants i fertilitzants, entre d'altres– i la química transformadora, que es dedica a la producció de pintures, cosmètica, detergents, etc.

Pots treballar:


 • D'operador principal en instal·lacions de tractament químic.
   
 • D'operador de màquines contraventores, trituradores i mescladores de substàncies químiques.
   
 • D'operador de màquines per fabricar accessoris fotogràfics i cinematogràfics.
   
 • D'operador en instal·lacions de tractament químic tèrmic.
   
 • D'operador en instal·lacions de producció d'energia i operacions auxiliars de les plantes químiques.
   
 • D'operador en instal·lacions de tractament d'aigües.
   
 • D'operador d'equips de filtració i separació de substàncies químiques.
   
 • D'operador d'equips de destil·lació i reacció química.
   
 • D'operador d'equips per a la fabricació de fertilitzants.
   
 • D'operador d'equips de filtració, separació i depuració d'aigües.
   
 • D'operador de refineries de petroli i gas natural.
   
 • D'encarregat d'operadors de màquines per fabricar productes químics.
 
ACCÉS

Accediràs a aquest cicle de grau mitjà amb el graduat de l'ESO. En cas contrari, cal que facis una prova d'accés als 17 o 18 anys, depenent de la teva comunitat autònoma.

Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
Des dels programes de qualificació professional inicial tens dues vies per entrar en un cicle formatiu de grau mitjà:

 • Cursar i aprovar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general i obtenir una nota mitja de tots dos igual o superior a 8.
 • Cursar, a més dels dos esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.

Com a novetat, en el curs 2012-2013 s'aplicarà una nova normativa que estableix que podran accedir als cicles formatius de grau mitjà aquelles persones que superin els curs de formació específica per a accedir als cicles formatius de grau mitjà. De tota manera, és probable que les administracions educatives d'algunes comunitats autònomes ja l'apliquin en el 2011-2012.

Formació professional
Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.

Estudis relacionats