Cursos Relacionats

Grau en Biologia

Titulació en Biologia

Grau en Biologia
La biologia és la ciència que tracta dels éssers vius. És la branca de les ciències naturals que estudia tots els processos que formen part de la vida, tant de les espècies animals com de les vegetals.
Et donem a conèixer el grau en Biologia, les seves vies d'accés, el pla d'estudis i les sortides professionals.
La titulació

El grau en Biologia pertany a la branca de coneixement de les Ciències i té una durada de 240 crèdits ECTS, repartits en 4 anys.

Si estudies aquesta carrera aprendràs a interpretar els fonaments físics i químics dels processos bàsics dels éssers vius i a utilitzar eines matemàtiques i estadístiques en la resolució de problemes biològics. A més, sabràs descriure i identificar els nivells d'organització dels éssers vius per classificar-los posteriorment i t'ensenyaran a obtenir, manejar, conservar i observar espècimens.

Seràs capaç d'aïllar, identificar i analitzar material d'origen biològic; dissenyar i dur a terme diagnòstics biològics i identificar i usar bioindicadors; conrear i modificar microorganismes, cèl·lules i teixits d'organismes pluricel·lulars, i analitzar i interpretar el desenvolupament, el creixement i els cicles biològics dels éssers vius, així com el seu origen, evolució, diversitat i comportament, entre altres coneixements.


El teu perfil

A més d'agradar-te tot el que està relacionat amb la investigació, la natura i els animals, és recomanable que tinguis motivació pels treballs de laboratori i els estudis de camp. Has de ser una persona observadora, amb capacitat d'anàlisi i síntesi, emprenedora i organitzada, i has de tenir una actitud crítica i rigorosa, destresa en l'ús de l'instrumental i coneixements de matemàtiques, física, química, biologia i geologia. També són recomanables els coneixements d'anglès i les habilitats bàsiques d'informàtica.


Mercat laboral

Com a graduat en Biologia podràs treballar en un laboratori clínic (àmbit sanitari), en la reproducció humana, la nutrició i dietètica, la salut animal i vegetal, etc.; en l'àmbit de la investigació i el desenvolupament; en la indústria, principalment química, agroalimentària i farmacèutica; en el sector agropecuari, en l'optimització de cultius vegetals, animals i fongs; en la cerca de nous jaciments de recursos vius explotables; en tot el que està relacionat amb el medi ambient, l'ordenació, la conservació i el control del territori, la gestió de recursos i residus, l'avaluació d'impactes i la restauració del medi natural; en els camps de la informació, la documentació i la divulgació: museus, parcs naturals, zoològics, editorials, fundacions científiques, mitjans de comunicació, guia o monitor, assessor científic, etc.; en el comerç i el màrqueting de productes relacionats amb la ciència biològica, i en la gestió i l'organització d'empreses i en la docència a diferents nivells.


Estudis relacionats

Oficials
Titulacions universitàries i cicles formatius de grau mitjà i superior.

No oficials
A Educaweb trobaràs una gran quantitat de cursos de Biologia.

 
ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Q
ualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç, podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de ciències a la qual pertany el grau en biologia.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Biologia (poden variar en funció de la universitat):

  • Biologia
  • Matemàtiques
  • Estadística
  • Bioestadística
  • Embriologia i organografia
  • Genètica molecular
  • Fisiologia vegetal
  • Ecofisiologia vegetal
  • Ecologia
  • Microbiologia