Cursos Relacionats

El professor de Biologia

Titulació en Biologia

El professor de Biologia
"La clau a la universitat està en el fet d'estudiar el que t'agrada i arribar-hi amb l'hàbit de treball adquirit. La universitat no és del més llest, és del que més treballa."
Eduardo Domingo de Miguel és llicenciat en Biologia i Bioquímica i Doctor en Bioquímica per la Universidad de Navarra, on exerceix com a professor des de fa 6 anys.

Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar Biologia?
És difícil fer-ne un perfil clar, sobretot pensant en el públic objectiu d'aquesta publicació. Algú que llegeixi aquestes frases pot pensar: “jo sóc això?” No cal complicar-se tant, però crec que les característiques d'un biòleg han de ser capacitat de treball, interès per matèries relacionades amb la biologia i les ciències, entusiasme per la natura, la investigació i la feina en el laboratori, capacitat d'observació, d'anàlisi i síntesi i, per descomptat, creativitat i esperit emprenedor.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?
El mateix nivell que qualsevol altre títol de Grau. Requereix l'esforç necessari per comprendre els conceptes bàsics i adquirir les habilitats bàsiques per desenvolupar-se en el seu lloc de treball, ja sigui un laboratori, una consultoria ambiental, una industria biotecnològica o en Ana y los siete.

EL PROFE

Eduardo Domingo és director de promoció de l'àrea de ciències de la Universidad de Navarra i professor de l'assignatura de Formació en competències professionals, que prepara els llicenciats en Biologia per al mercat laboral mitjançant l'adquisició d'una sèrie de competències professionals.

Aspectes positius de la titulació.
El més positiu és el canvi del pla d'estudis al qual ens enfrontem, cal prendre'l com un repte per millorar la nostra docència.

I negatius...?
La Biologia té un problema d'imatge i de desconeixement de les seves sortides professionals. Si la gent conegués les nombroses i diverses sortides que té aquest Grau, tindríem tanta o més demanda que els Graus més sol•licitats.

Formació complementària recomanada.

Amb Bolonya molt a prop, em sembla que s'ha multiplicat l'oferta de màsters i que pot ser una estupenda ocasió per especialitzar-se. A mi, personalment, em sembla que completa el títol de Biologia un programa de postgrau en gestió empresarial, vendes o comunicació, temes molt demanats per les empreses i poc explicats en les carreres de ciències.

Valori la situació del mercat laboral per als llicenciats en Biologia.
Sóc de ciències i crec que les dades parlen soles.
Segons les dades de què disposem de l'Oficina de Salidas Profesionales de la Universidad de Navarra, hem passat de tenir una inserció laboral durant el primer any d'estudis acabats d'un 45% l'any 2000 a un 77% l'any 2007. També és cert que la que la universitat ha fet un gran esforç per incrementar aquests valors i seguim fent-ho. El nostre objectiu és la plena ocupació dels acabats de llicenciar.

Més dades: hi ha 32 centres d'investigació a Espanya que estan desenvolupant, paral•lelament, més indústria biotecnològica que es nodreix, fonamentalment, dels nostres graduats (vegeu en asebio.com l'epígraf de socis empresarials).

I, per últim, la meva pròpia experiència: estic buscant un biòleg des de fa mesos i no el trobo.


Consell a un futur estudiant ...

Que la clau de l'èxit a la universitat està en el fet d'estudiar el que t'agrada i arribar-hi amb l'hàbit de treball adquirit. La universitat no és del més llest, és del que més treballa.

El segon consell és que escullin bé la facultat on faran els estudis, els anys d'universitat són els millors de la vida i no solament s'aprèn quants àtoms de carboni té la glucosa. Hi ha molts continguts que els dóna l'experiència universitària i, ara, amb Bolonya, encara més. La meta de qualsevol estudiant ha de ser tenir un perfil d'alta ocupabilitat, no ser un llicenciat més.