Especialista en Bioètica

Expert en l'aplicació de l'ètica a les ciències de la vida

Especialista en Bioètica
Segons l'enciclopèdia, bioètica és l'aplicació de l'ètica a les ciències de la vida.

La bioètica debat temes molt variats, com ara els drets dels animals i la vida artificial; tanmateix, en els últims anys, els avenços en el camp de la genètica i el desenvolupament del projecte Genoma humà, juntament amb les tecnologies reproductives, amplien encara més els àmbits en què s'aplica.

 

T'expliquem què fa l'especialista en Bioètica, les sortides professionals d'aquesta professió i les vies d'accés als estudis.
Funcions

Aquest professional determina si un experiment o una prova relacionats amb els àmbits de la biologia, nutrició, medicina, química o política es consideren ètics o no. Per això ha de fer una anàlisi del cas, estudiar tot el que se n'ha escrit, saber què n'opinen els experts per prendre una decisió, i establir, si escau, un protocol d'actuació.


Mercat laboral

Com a especialista en Bioètica podràs treballar per compte propi o aliè en el sector públic o privat; com a docent en centres hospitalaris i universitats; com a assessor per als professionals de l'àmbit sanitari, la biologia i la genètica, o com a investigador.ACCÉS

La bioètica és un àmbit d'estudi al qual pots arribar des de molts altres camps del coneixement, tot i que aquí et destaquem els més específics:

Titulacions universitàries