La professional d'Economia

Titulació en Economia

La professional d'Economia
"Aquesta titulació m'ha proporcionat la preparació bàsica pròpia d'uns estudis de rang superior i també m'ha aportat una amplitud de mires..."
Amaia Gómez Pérez té 48 anys i és llicenciada en Econòmiques i Ciències Empresarials en la branca d'Economia, especialitat en Economia regional i urbana per la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko (Bilbao).

Creus que aquests estudis t'han preparat adequadament per al món laboral?

Estic convençuda que sí; hi ha una part que clarament resol la carrera i una altra que cal completar fent activitats extralectives com els seminaris, per exemple. Aquesta titulació m'ha proporcionat la preparació bàsica pròpia d'uns estudis de rang superior i també m'ha aportat una amplitud de mires, cosa important en l'etapa adulta.
La carrera que vaig estudiar en la meva època, menys pràctica del que és ara i sense una eina tan potent com Internet, que proporciona més oportunitats, ens llançava al món laboral amb les bases justes, però suficients, per enfrontar-se a les possibles situacions que poguessin arribar en un futur, és a dir, amb el que apreníem teníem el material o l'eina per a la recerca i la preparació en qualsevol àrea temàtica en què haguéssim de treballar. En aquest sentit, jo he trobat la carrera molt útil.
Evidentment, quan acabes els estudis superiors i amb la llicenciatura no et pots abandonar, és convenient preocupar-se de fer cursos de postgrau (màsters, diplomes, etc.) en aquelles matèries que ens cridin l'atenció. Els idiomes, sobretot l'anglès, figuren com a matèria imprescindible.

Què creus que es valora més en un titulat en Econòmiques?

En principi, es valora la formació acadèmica i si es completa amb idiomes, maneig de l'ordinador, màsters i diplomes, encara millor. També es tenen en compte les pretensions, ambicions, esperit de col•laboració en els projectes, poder treballar en equip…


Consell a un futur estudiant...

Que utilitzi tot el seu potencial per formar-se i faci ús de totes les eines que, actualment, estan al seu abast, com la biblioteca o Internet. Sobretot, que sigui participatiu i, si fos possible, que s'impliqui en la vida de la facultat, en activitats extralectives com seminaris, conferències, etc. Això l'inclou més en els estudis i l'estil universitari, li facilita la interrelació i l'extraversió amb altres estudiants, professors, ponents, organismes de la universitat, etc.
Que faci ús de la curiositat i intenti saciar-la sempre que sigui possible al llarg de la seva preparació: preguntant, investigant, anant a entrevistes i cites concertades amb organismes, empreses i persones, si la recerca ho requereix.

Que deixi per al final dels estudis la definició de la seva projecció o inclinació cap a un o altre destí laboral.

I a un altre que l'estigui acabant?

Que tingui en compte les oportunitats que podrà tenir en el seu futur laboral. Hi ha fires que es fan en les mateixes universitats, llocs de trobada entre els agents i el futur titulat, on es posen en relació les empreses, organismes, institucions, etc., amb els estudiants que estan a punt d'acabar els estudis.

Anar a totes, sense descartar cap àmbit professional, si no és que ja es té prèviament definida l'àrea d'intervenció que es vulgui segons les pròpies preferències. Lògicament, sempre tenim una escala elaborada i jerarquitzada, en funció de les nostres prioritats.

Cal veure l'oferta de postgraus que s'ofereixen quan acabes la carrera; analitzar les matèries en les quals té menys formació que la desitjada i intentar aclarir les possibles solucions.
Quan tingui la titulació, també és important presentar la candidatura en el major nombre de llocs de treball; sol passar que, després, obtindrà diverses ofertes a la vegada i podrà determinar quina és la més interessant. Això produeix un sentiment d'autoestima elevada que serà un estímul molt important.

RADIOGRAFIA

En què consisteix la teva feina?
Actualment, porto 20 anys treballant a l'Administració pública com a Tècnica Superior Economista en el Servei de Planificació de la Direcció d'Economia i Planificació del govern basc. La meva feina consisteix entre d'altres tasques en les següents:

 • Realitzar informes i estudis concordes a les diferents polítiques públiques.
 • Ajudar en l'elaboració d'anàlisis en estudis, proposar idees i propostes, establir debats, etc. en temes d'actualitat.

Eines o materials que utilitzes en la teva feina.
El que més utilitzo és l'ordinador: Internet, Office, Outlook, Agenda, Word, Excel, PowerPoint, Project… M'encarrego d'analitzar dades i fer servir quadres de comandaments i indicadors, consulto fonts estadístiques i viatjo per contactar i conèixer altres realitats, entre moltes altres responsabilitats.

Condicions de treball.

 • Entorn laboral
  És un centre de treball ampli, disposa de servei mèdic, menjador, màquines expenedores de cafè i refrigeris.
  Disposem d'infraestructures satisfactòries pel que fa al mobiliari, material d'oficina, sales de reunions, sales de formació, sistema de refrigeració intel•ligent, etc. A més, el personal és col•laborador i de bon tracte.

 • Horari
  De dilluns a dijous, jornada de matí i tarda, de 8.00 h a 17.00 h, amb un descans de mitja hora per dinar. Els divendres fem jornada intensiva, de 8.00 h a 14.30 h
 • Salari
  El meu salari anual brut és de 52.000 euros.