Controller

Maneja les operacions financeres i estratègiques d'una empresa, fes-te controller

Controller
La professió de controller és, actualment, molt reclamada en l'àmbit empresarial pel seu gran coneixement en el món de les finances.
A aquest professional se l'anomena així perquè és qui controla la gestió econòmica i financera d'una empresa. A més, és el responsable de supervisar els comptes de la companyia i vigilar que no es facin moviments financers estranys. La seva feina és essencial per tal que els directius puguin veure com van els seus negocis amb relació als objectius marcats.
Funcions

El controller, tot i que no pren decisions, ha d'aconsellar sobre les estratègies que cal seguir, però també ha de dur a terme una sèrie de funcions com, per exemple, les següents:

  • Analitzar els motius pels quals es produeixen irregularitats en els pressupostos.
     
  • Realitzar informes de resultats.
     
  • Fer els pressupostos anuals.
     
  • Conèixer perfectament els departaments de l'empresa per poder treure'n el màxim rendiment.
Mercat laboral
 

Actualment, el controller és una figura molt reclamada, especialment per les multinacionals, perquè la seva feina pot donar-los grans beneficis i també evitar grans pèrdues.

Normalment, aquest professional depèn del director financer, tot i que també pot treballar sota la supervisió del director general.

 

 
ACCÉS

Pots arribar a ser controller si tens els estudis següents:

Titulacions universitàries

Un requisit imprescindible per arribar a treballar com a controller és haver fet algun màster en economia, finances i auditoria.