Certificats de professionalitat

Acredita la teva qualificació professional

Certificats de professionalitat
El certificat de professionalitat acredita una qualificació professional establerta en el Catàleg nacional de qualificacions professionals.
T'expliquem en què consisteix aquest certificat i com s'obté.
Què és?

El certificat de professionalitat és un títol oficial que acredita l'experiència professional d'una persona. Té validesa en tot el territori estatal i és expedit pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i els òrgans competents de les comunitats autònomes.


Estructura

Els certificats de professionalitat s'organitzen en un total de 26 famílies professionals, dividides en una llista de professions. Cada professió està definida per un conjunt d'unitats formatives que, al seu torn, inclouen mòduls formatius.

Aquests certificats comprenen tres nivells de qualificació professional, és a dir que hi ha un certificat de professionalitat I, II i III.


Com s'obté?

Per obtenir el certificat de professionalitat tens aquestes opcions:

  • Aprovar els mòduls formatius de cada certificat.

  • Participar en els processos d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Podràs participar en aquestes proves a partir dels 18 anys i a partir dels 2 anys d'experiència laboral i/o 200 hores de formació relacionada amb les competències a acreditar.

  • Acumular acreditacions parcials de les unitats de competència que comprengui el certificat de professionalitat
Altres preguntes

Puc obtenir el títol de tècnic d'un cicle formatiu de grau mitjà? Podràs cursar un cicle formatiu de grau mitjà i obtenir la titulació corresponent; per fer-ho, has de complir els requisits d'accés i presentar-te a les proves d'obtenció del títol o acreditar les teves competències i coneixements perquè et convalidin assignatures i facis aquelles no convalidades.

Inclou algunes pràctiques? Sí, ja que els certificats de professionalitat contenen un mòdul de formació pràctica que es duu a terme, amb caràcter general, en un centre de treball. Es tracta d'una pràctica professional no laboral i es desenvolupa a través d'un conjunt d'activitats professionals que permeten completar les competències professionals no adquirides en el context formatiu.

S'imparteix en línia? Aquest tipus de formació es pot impartir de manera presencial, a distància, en línia o mixta.

Puc obtenir un certificat de professionalitat cursant un PQPI? Si curses un Programa de qualificació professional inicial podràs aconseguir el certificat de professionalitat de nivell I del Catàleg nacional de qualificacions professionals.

Si estic en un programa de formació en alternança amb l'ocupació, haig de fer les pràctiques del certificat de professionalitat? No, ja que amb aquest tipus de formació estàs exempt de dur a terme el mòdul de formació pràctica. A més, si aproves els mòduls del programa de formació en alternança que tinguin relació amb les unitats de competència que pertanyin a qualificacions de nivell I del Catàleg nacional de qualificacions professionals, obtindràs el certificat de professionalitat o l'acreditació parcial corresponent.

Puc treballar si només tinc un certificat de professionalitat? Pots treballar i, fins i tot, fer oposicions, sempre que la possessió d'aquest certificat sigui un requisit.
Tingues en compte que cada professió té uns requisits per poder exercir-la i que, encara que hi puguis accedir amb un certificat, la majoria demanen un nivell de formació més elevat.