Cuidador de malalts d'Alzheimer

Un professional contra la demència

Cuidador de malalts d'Alzheimer
Fer-se càrrec d'una persona amb demència no és senzill, requereix molta paciència i coneixements per poder suportar la situació. Per això és tan important la figura del cuidador de malalts d'Alzheimer.
Et descrivim les funcions d'aquest professional, les seves sortides laborals i els estudis que hauràs de cursar per poder-ne exercir.

Els malalts diagnosticats amb la malaltia o mal d'Alzheimer pateixen una malaltia neurodegenerativa que es manifesta especialment amb la pèrdua progressiva de memòria a causa de la mort de les cèl·lules nervioses i l'atròfia de diferents zones del cervell.

Segur que has sentit parlar d'aquesta malaltia i de la necessitat, cada vegada més gran, de professionals que tinguin cura dels homes i dones que la pateixen, ja que són persones que a mesura que aquest mal avança, poden anar mostrant confusió mental, irritabilitat i agressió, canvis d'humor, trastorns del llenguatge, pèrdua de la memòria a llarg termini i una predisposició a aïllar-se.
Funcions

El cuidador especialitzat en aquest tipus de malalts, a més a més de tenir coneixements molt específics per atendre aquests pacients, també ha d'exercir altres funcions igual d'importants:


  • Donar suport als familiars i propiciar un entorn comprensiu per al malalt.

  • Acompanyar el pacient en la realització de jocs i activitats que el puguin ajudar a ralentitzar els efectes d'aquesta malaltia.

  • Conèixer la legalitat existent respecte al tracte dels malalts mentals incapacitats, així com sobre el seu internament.
Mercat laboral

És una malaltia irreversible lligada a l'edat, malgrat que no és exclusiva dels ancians. Segons dóna a conèixer l'Associació per a les famílies amb Alzheimer, actualment hi ha uns 800.000 malalts amb demència en tot l'estat. Es preveu que la xifra anirà augmentant amb el temps, malgrat les investigacions, ja que no se'n coneixen les causes ni hi ha cap cura. Per aquest motiu, els cuidadors que es vagin especialitzant en aquesta malaltia, cada vegada seran més sol•licitats.

Aquest professional pot exercir tant en l'àmbit públic com en el privat, bé sigui en residències, centres de dia, hospitals o en domicilis particulars.


ACCÉS

Per poder treballar com a cuidador de malalts d'Alzheimer hauràs de cursar algun dels estudis següents:

Formació professional
Cicles formatius de grau mitjà. Des de les famílies professionals de:

Sanitat

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Cicles formatius de grau superior. Des de la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat:

Titulacions universitàries