Cursos Relacionats

El professor del CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques

Cicle formatiu de grau superior en Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques

El professor del CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques
Alberto Aginaga Viana té el títol de Llicenciat en Informàtica i és professor a l'Institut d'Educació Secundària Cuatrovientos de Pamplona, on imparteix classes del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (DAI).
+ Dades


Formació:
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió a la Facultat d'Informàtica de Donostia (Sant Sebastià), Universitat del País Basc (UPV/EHU)

Assignatures que imparteix:

Anàlisi i disseny detallat d'aplicacions informàtiques de gestió. Mòdul de primer curs (10 hores setmanals).
Programació en llenguatges estructurats. Mòdul de primer curs dividit en dos blocs, en un dels quals s'imparteix llenguatge C++ (4 hores setmanals).
Com ha de ser la persona que tingui interès per estudiar Informàtica?


Ha de ser una persona que tingui inquietud per allò que es pot arribar a aconseguir mitjançant la programació, que tingui capacitat d'abstracció i lògica, que entengui la utilitat d'una eina d'aquest tipus i que tingui habilitats matemàtiques (a títol indicatiu, no com a premissa).

Quina importància tenen les pràctiques externes en un grau superior com aquest?


Les pràctiques en una empresa serveixen perquè l'alumnat conegui la realitat d'una empresa de serveis informàtics, concretament pel que fa al disseny d'aplicacions, perquè una cosa és veure-ho a l'aula i una altra en un equip de treball real, en el qual el desenvolupament de les aplicacions es fa per atendre les necessitats reals d'un client. Així es coneix el procés que se segueix; és a dir, les tècniques d'anàlisi i les metodologies i tècniques de programació.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?


Crec que els cicles formatius de grau superior han d'organitzar-se de manera que la part pràctica tingui un pes específic molt important en el còmput global del cicle i que amb un seguiment puntual de les hores de classe n'hi hagi suficient. Ara bé, les persones que presentin dificultats en l'aprenentatge de la programació és important que facin exercicis de reforç fora de l'aula.

Aquest és un cicle formatiu exigent, on l'esforç personal té recompensa i la manca de dedicació suposarà, possiblement, un «fracàs».

Formació complementària recomanable


D'una banda, és important la formació en altres entorns de programació que no s'hagin pogut aprendre a l'aula i, d'una altra, tenint en compte que la formació d'aquest cicle se centra en la programació, fóra bo que la complementessin amb la formació en temes de sistemes i xarxes (més propis del cicle formatiu de la família de la informàtica), ja que la seva eina de treball serà l'ordinador.

Valori la situació del mercat laboral


Això depèn de l'entorn, de la comunitat en la qual ens trobem. A Navarra, en concret, hi ha una situació favorable per a les empreses de serveis informàtics. La majoria d'aquestes empreses utilitza l'entorn .net per als seus desenvolupaments.

Consell a un aspirant a…


Que vegi l'enorme potencialitat que té la programació per al desenvolupament d'aplicacions.

Que sàpiga treballar en equip, ja que haurà d'integrar-se en equips de desenvolupament.

Que no l'espanti seguir formant-se, perquè contínuament apareixen nous entorns i noves eines.

Si desitges aparèixer en aquesta secció pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant aquest correu electrònic
.