CFGS en Comerç internacional

Comerç internacional

CFGS en Comerç internacional
Aprèn a negociar comprant, venent o permutant gènere a gran escala amb el cicle formatiu de grau superior en Comerç internacional.
T'expliquem en què consisteixen aquests estudis, des dels coneixements que hi adquiriràs fins a les sortides professionals i vies d'accés que tenen.
El cicle

El CFGS en Comerç internacional pertany a la família professional de Comerç i màrqueting i té una durada de 2 anys, és a dir, unes 2.000 hores.

En aquests estudis aprendràs a realitzar, d'acord amb els objectius i els procediments establerts, operacions de compravenda, emmagatzematge, distribució i finançament en l'àmbit internacional. També sabràs dur a terme la gestió administrativa en les operacions d'importació, exportació i adquisició i expedició de béns.


El teu perfil

Per estudiar aquest cicle és recomanable que siguis una persona reflexiva i educada, que tinguis bones maneres i que sàpigues tractar la gent.

A més, a part de l'anglès, és important que coneguis altres llengües com el rus i el xinès, i que tinguis un bon nivell de matemàtiques i finances.


Mercat laboral

Pots desenvolupar les funcions pròpies de la professió en l'àrea de comercialització internacional (en el sector del comerç) i en l'àrea d'administració del comerç internacional (en el sector dels serveis a empreses).

Podràs treballar en el departament comercial d'indústries tèxtils, d'aliments, de maquinària, de comerços, de cooperatives agrícoles, etc.; en el departament exterior de la banca; en empreses intermediàries en el comerç internacional, com ara agències transitàries (aquelles que presten serveis en el transport internacional de mercaderies) i comercials, empreses consignatàries, empreses d'assessorament comercial i agència de duanes, entre d'altres.

Duràs a terme la teva activitat com a responsable de l'àrea internacional d'empreses d'importació/exportació, com a cap del departament de vendes internacionals, com a transitari, com a agent de duanes, com a consignatari, etc.


Estudis relacionats
 
ACCÉS

Tens 3 vies per accedir a aquests estudis:

Sense titulació

 • Mitjançant una prova d'accés. Per presentar-s'hi, cal tenir com a mínim 19 anys.

Amb titulació

Des de qualsevol modalitat de Batxillerat.

Des de la Formació professional

Cicles formatius de grau superior. De qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà. En aquest cas, tens 2 possibilitats:

 • Haver superat una prova d'accés si tens com a mínim 18 anys o els compleixes l'any en què es realitza l'examen.
 • Superant un curs pont, a través del qual accediràs directament al cicle de grau superior sense haver de fer cap prova d'accés. Aquesta nova normativa s'aplicarà obligatòriament a partir del curs 2012-2013, però les administracions educatives d'algunes comunitats autònomes podrien avançar-ho en el 2011-2012.

  Si tries la primera opció, només t'has d'examinar de les matèries obligatòries si provens d'algun cicle que pertany al mateix grup d'itineraris. En cas contrari, has de fer la prova completa (general i específica). Les famílies professionals són les següents: Administració i gestió, Imatge i so*, Hostaleria i turisme i Serveis socioculturals i a la comunitat.

*Segons la comunitat autònoma i el cicle formatiu.


PLA D'ESTUDIS

El CFGS en Comerç internacional consta dels mòduls següents:

 • Emmagatzematge de productes
 • Aplicacions informàtiques de propòsit general
 • Finançament internacional
 • Gestió administrativa del comerç internacional
 • Llengua estrangera en el comerç internacional
 • Màrqueting internacional
 • Mitjans de pagament internacional
 • Negociació internacional
 • Segona llengua estrangera en el comerç internacional
 • Síntesi
 • Transport internacional de mercaderies
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació pràctica en el centre de treball (FCT)