CFGM en Mecanització

Un professional de la fabricació mecànica

CFGM en Mecanització
La mecanització és l'acció de mecanitzar, però saps què significa? En el cicle formatiu de grau mitjà en Mecanització ho aprendràs.
T'expliquem aquest cicle, les sortides professionals que té, quin és el pla d'estudis i quines són les vies per accedir-hi.
El cicle

El cicle de grau mitjà en Mecanització té una durada de 2 anys (2.000 hores) i pertany a la família professional de Fabricació mecànica.

Si curses aquests estudis aprendràs a emprar màquines eina (tipus de màquines que s'utilitzen per donar forma a peces sòlides, principalment metalls) d'arrencament de ferritja, de conformació, etc. i a dur-ne a terme el manteniment. També t'ensenyaran a preparar màquines i sistemes, a programar màquines eina de control numèric (CNC), robots i manipuladors, a verificar productes mecanitzats i a aplicar procediments de qualitat i de prevenció de riscos laborals i mediambientals, entre d'altres.


El teu perfil

Per fer aquest cicle cal que t'agradi treballar amb les mans i tenir destresa, però també has de tenir facilitat per al càlcul, ser organitzat, detallista i metòdic, tenir visió espacial, memòria visual i tenir interès pels processos físics i químics.


Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són:


 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformació i per processos especials
 • Fabricació per arrencament de ferritja
 • Interpretació gràfica
 • Mecanitzat per control numèric
 • Metrologia i assajos
 • Processos de mecanització
 • Sistemes automatitzats
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació pràctica en centres de treball (FCT)

ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés als 17 o 18 anys (en funció de cada comunitat autònoma).
   
 • Superant un curs d'accés, a través del qual podràs accedir al cicle de grau mitjà sense fer cap prova.

Amb titulació:

El graduat de l'ESO et permet accedir directament al cicle sense dur a terme cap prova.

Programes de qualificació professional inicial (PQPI):

 • Cursar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general dels PQPI, i obtenir una nota mitjana de tots dos igual o superior a 8.
 • Cursar, a més dels mòduls esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.
 • Si no compleixes cap d'aquests dos requisits, hauràs de fer la prova d'accés i quedaràs exempt de la part científica i tecnològica.

Formació professional
Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà, sigui de formació professional específica, ensenyaments artístics o ensenyaments esportius. En funció del cicle et poden convalidar certes assignatures.

Has de tenir en compte que, independentment de la teva via d'accés, si per a aquest cicle hi ha més demanda que oferta hi accediran les persones que tinguin millor nota.

Mercat laboral

Com a tècnic en mecanització podràs treballar, principalment, per compte d'altri, encara que també pots fer-ho per compte propi a través de la teva empresa o per a tercers. Podràs exercir la teva professió en el sector de la indústria transformadora de metalls i, en concret, en empreses relacionades amb la fabricació de productes metàl·lics, la construcció de màquines i equips mecànics, la programació i mecanització amb màquines de control numèric, les reparacions i construccions nàutiques, la fabricació d'equips de precisió i la fabricació de bijuteria.

També podràs ser ajustador i operari de màquines eina, polidor de metalls i afilador d'eines, operador de màquines per treballar metalls, operador de màquines eina, operador de robots industrials, torner, fresador i mandrinador, etc.


Estudis relacionats