L'estudiant del CFGM en Mecanització

Cicle formatiu de grau mitjà en Mecanització

L'estudiant del CFGM en Mecanització
"Abans, pensava que la mecànica era un sector de poca importància, però m'he adonat que això no és així..."
Sergio Pérez té 17 anys i està fent el 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà en Mecanització a l'IES San Juan Bosco, a Lorca (Múrcia).

Els estudis que estàs fent són el que t'esperaves?
Sí, fins i tot més, ja que hi ha diferents feines que ignorava que pogués fer estudiant aquest cicle. He rebut formació en diferents àrees com el manteniment, la fabricació mecànica i la conducció en línia de conformació, entre d'altres.

Crec que la meva elecció va ser encertada, ja que és un sector molt interessant, tot i que a simple vista no ho sembli. Vaig escollir aquesta formació perquè em cridava l'atenció veure com jo mateix podia mecanitzar alguna peça que fos imprescindible per a alguna cosa. Abans, pensava que la mecànica era un sector de poca importància, però m'he adonat que això no és així, sense la mecànica seria impossible el món de la indústria. En definitiva, recomano aquest cicle.

Quins aspectes consideres positius d'aquests estudis?
M'agraden perquè hi ha una àmplia gamma de treballs i funcions que es poden realitzar, t'obren moltes portes en el món de la indústria.

I els negatius?
Hi ha poca cosa que pugui dir, només que no et regalen res, cal estudiar i treballar; amb esforç tot és possible.

Quins plans de futur tens?
M'agradaria estudiar un altre títol de formació professional per completar la meva formació i tenir més portes obertes al món laboral.

PLA D'ESTUDIS

Està format per 9 mòduls teòrics i 1 mòdul pràctic:

  • Processos de mecanització
  • Mecanització per control numèric
  • Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformació i per processos especials
  • Fabricació per arrencament de ferritja
  • Sistemes automatitzats
  • Metrologia i assajos
  • Interpretació gràfica
  • Formació i orientació laboral (FOL)
  • Empresa i iniciativa emprenedora
  • Formació en centres de treball (FCT)