El professor del CFGM en Mecanització

Cicle formatiu de grau mitjà en Mecanització

El professor del CFGM en Mecanització
"L'objectiu principal d'aquest cicle és aprendre a utilitzar maquinària de producció, conèixer diversos tipus de soldadura i unions."
Pedro Borràs Villalonga és professor des de fa 22 anys a l'IES Pasqual Calbó i Caldés, a Maó (Menorca). Abans de dedicar-se a la docència, va treballar en empreses del sector de la mecànica industrial durant 5 anys.

Descripció del cicle

Dificultat. No és un cicle complicat, però això depèn de l'estudiant. No és necessari estudiar gaire, ja que l'exigència matemàtica és inferior en relació amb altres cicles formatius. El cicle en Mecanització es pot considerar d'una utilitat més pràctica que teòrica.

Càrrega de treball. Aquest cicle sí que té una càrrega de treballs que, generalment, són individuals, excepte de vegades, que s'emprenen projectes col•lectius en els quals cadascú s'encarrega de realitzar una peça amb certa precisió i després, en equip, s'efectua el muntatge. Són pràctiques de taller per a la realització manual per màquina eina com el torn, la fresadora o el centre de mecanització, d'una banda, i, de l'altra, de gran precisió a través d'una programació de control numèric. Igualment podem arribar a sistemes automatitzats pneumàtics o electropneumàtics o controlats mitjançant autòmats programables.

Les pràctiques. Les pràctiques són molt importants, superen el 50% del temari. Els exercicis consisteixen en la fabricació de peces metàl•liques, de plàstic o de fusta. Així i tot, l'objectiu principal és aprendre a utilitzar maquinària de producció, conèixer diversos tipus de soldadura i unions. Per tant, les peces que s'han de fer suposen un repte fàcil, que es pot aconseguir en poc temps.

EL PROFE

Pedro Borràs va cursar la formació professional, concretament, de grau superior en Matrius i motlles.

Actualment, és cap del Departament de Mecanització de l'IES Pasqual Calbó i Caldés, imparteix classes pràctiques de taller i l'assignatura Fabricació per arrencat de ferritja, en la qual s'expliquen els principis que després es duran a terme en el taller, fent peces amb el torn, la fresadora, el trepant, la serra, etc.

Consell a un futur estudiant…

Si li agrada aquest món, que es matriculi, ens ho passarem bé i serà una experiència divertida i, sobretot, molt pràctica i útil per al seu futur.

Si vols cursar estudis en què el primer dia ja vegis resultats, aquest és el teu cicle!