Cursos Relacionats

CFGM en Instal·lacions de telecomunicacions

Especialitza't en Instal·lacions de Telecomunicacions

CFGM en Instal·lacions de telecomunicacions
Com a tècnic mitjà en Instal·lacions de Telecomunicacions, et podràs encarregar del manteniment i la reparació d'instal·lacions electròniques i equips informàtics, entre moltes altres funcions.
Descobreix el que s'ensenya en el cicle formatiu de grau mitjà en Instal·lacions de Telecomunicacions, les seves sortides professionals, les vies d'accés i els estudis relacionats existents.
El cicle

El cicle formatiu de grau mitjà en Instal·lacions de Telecomunicacions pertany a la família professional d'Electricitat i Electrònica i té una durada de 2 anys, unes 2.000 hores.

Estudiant aquest cicle seràs capaç de dur a terme el muntatge i/o el manteniment d'instal·lacions electròniques i equips informàtics i perifèrics, configurant-los i verificant-ne el funcionament correcte. A més a més, aprendràs a instal·lar i a configurar programari base, sistemes operatius i aplicacions i verificar-ne el funcionament, en condicions de qualitat i seguretat.


El teu perfil

Si vols estudiar aquest cicle és important que tinguis habilitats manuals i que t'interessi el món de l'electricita, l'electrònica i les telecomunicacions. A més a més, també és recomanable que siguis una persona:

 • Minuciosa.
 • Observadora.
 • Amb paciència.

Pla d'estudis
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
 • Instal·lacions domòtiques.
 • Electrònica aplicada.
 • Equips microinformàtics.
 • Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia.
 • Instal·lacions elèctriques bàsiques.
 • Instal·lacions de megafonia i sonorizació.
 • Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica.
 • Instal·lacions de radiocomunicacions.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés als 17 o 18 anys (en funció de cada comunitat autònoma).
   
 • Superant un curs d'accés, a través del qual podràs accedir al cicle de grau mitjà sense fer cap prova.

Amb titulació:

El graduat de l'ESO et permet accedir directament al cicle sense dur a terme cap prova.

Programes de qualificació professional inicial (PQPI):

 • Cursar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general dels PQPI, i obtenir una nota mitjana de tots dos igual o superior a 8.
 • Cursar, a més dels mòduls esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.
 • Si no compleixes cap d'aquests dos requisits, hauràs de fer la prova d'accés i quedaràs exempt de la part científica i tecnològica.

Formació professional
Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà, sigui de formació professional específica, ensenyaments artístics o ensenyaments esportius. En funció del cicle et poden convalidar certes assignatures.

Has de tenir en compte que, independentment de la teva via d'accés, si per a aquest cicle hi ha més demanda que oferta hi accediran les persones que tinguin millor nota.

Mercat de treball

Com a tècnic mitjà en Instal·lacions de Telecomunicacions podràs exercir tant per compte propi com a càrrec d'altres, especialment en el sector privat, en les àrees de muntatge i manteniment d'infraestructures de telecomunicació, instal·lacions de circuit tancat de televisió i seguretat electrònica, centraletes telefòniques i infraestructures de xarxes de veu i dades, sonorització i megafonia, instal·lacions de radiocomunicacions, sistemes domòtics i equips informàtics.

Podràs treballar com a instal·lador de telecomunicacions en edificis d'habitatges, com a instal·lador d'antenes, de sistemes de seguretat, de telefonia, com a instal·lador-muntador d'equips telefònics i telemàtics, de sistemes domòtics, com a tècnic en xarxes locals i telemàtiques, en instal·lació i manteniment de xarxes locals, en instal·lacions de so, de megafonia, i en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.


Estudis relacionats

Oficials
Titulacions universitàries i cicles formatius de grau mitjà i superior.

No oficials
A Educaweb podràs trobar altres cursos i seminaris d'Informàtica i Telecomunicacions.