El protagonista d'Instal·lacions de Telecomuniació

El CFGM en Instal·lacions de Telecomunicacions en 1a persona

El protagonista d'Instal·lacions de Telecomuniació
"El de les telecomunicacions és un món en evolució constant, en el qual cada vegada hi ha més demanda de tècnics amb una bona formació."
En Juan Santana Jiménez és tècnic especialista en electrònica i telecomunicacions i professor del cicle formatiu de grau mitjà en Instal•lacions de Telecomunicacions a l'IES Politècnic de Palma de Mallorca.
El Professor

Quines competències o habilitats han de potenciar els alumnes d'aquest cicle per sortir ben preparats?

És important que siguin capaços d'interpretar i comprendre tot el procés de transmissió i recepció en sistemes de telecomunicacions actuals (ADSL, RDSI, TVSAT, FTTH, etc.) per poder realitzar instal•lacions i comprovar-ne la funcionalitat. També és essencial que puguin realitzar la instal•lació i el manteniment d'instal•lacions elèctriques i domòtiques en habitatges i llars digitals.


Consell a un futur estudiant...

Jo li aconsellaria que aprofités al màxim la formació al centre perquè el món de les telecomunicacions està constantment en evolució i la demanda de tècnics amb una bona formació és cada vegada més gran.

En Juan Santana imparteix els mòduls següents:

 • Equips d'imatge, matèria troncal basada bàsicament en el manteniment i la instal•lació d'equips d'imatge.

 • Instal•lacions elèctriques bàsiques, mòdul troncal basat en la instal•lació i el manteniment d'instal•lacions elèctriques en edificis, locals, etc., a més a més de la instal•lació de màquines elèctriques (motors monofàsics, trifàsics, etc.).
PLA D'ESTUDIS

Els continguts d'aquest cicle s'agrupen en els mòduls professionals següents:

 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.
 • Instal•lacions domòtiques.
 • Electrònica aplicada.
 • Equips microinformàtics.
 • Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia.
 • Instal•lacions elèctriques bàsiques.
 • Instal•lacions de megafonia i sonorització.
 • Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica.
 • Instal•lacions de radiocomunicacions
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.