CFGM en Electromecànica de maquinària

Electromecànica de maquinària

CFGM en Electromecànica de maquinària
Si sempre has tingut habilitat per reparar coses, el CFGM en Electromecànica de maquinària pot ser una bona opció.
T'expliquem com és aquest cicle i quines sortides professionals i vies d'accés té.
El cicle

Pertany a la família professional de Transport i manteniment de vehicles i té una durada de 2.000 hores, distribuïdes en 2 anys.

Si estudies aquest cicle seràs capaç de trobar i reparar les avaries en sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i elèctrics-electrònics, de maquinària, utilitzant els instruments i els equips de diagnòstic pertinents. També t'ensenyaran a substituir i ajustar elements dels sistemes de suspensió i guiatge, a arreglar sistemes de transmissió de força i detenció i a muntar nous equips, d'acord amb la normativa establerta.


El teu perfil

Per cursar aquests estudis has d'estar interessat en tot allò relacionat amb l'electrònica i la mecànica i disposar d'habilitat en matemàtiques, física i tecnologia. A més, has de tenir destresa manual i capacitat d'anàlisi i síntesi. També has de ser una persona observadora i meticulosa.


Mercat laboral

Com a tècnic en electromecànica de maquinària podràs treballar, per compte propi o per compte d'altri, en el sector de la construcció, en el manteniment de vehicles, i en els subsectors de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil.

Podràs exercir com a electromecànic de maquinària agrícola, de màquines d'indústries extractives, de màquines d'edificació i obra civil; com a ajustador d'equips d'injecció dièsel; com a verificador de maquinària agrícola i industrial; com a reparador de sistemes pneumàtics i hidràulics, de sistemes de transmissió i frens i de sistemes de direcció i suspensió, i com a instal·lador d'accessoris o venedor/distribuïdor de recanvis i equips de diagnosi.


Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Motors

 • Sistemes auxiliars del motor dièsel

 • Sistemes de suspensió i guiatge

 • Sistemes de força i detenció

 • Sistemes d'accionament d'equips i eines

 • Equips i eines

 • Sistemes de càrrega i arrencada

 • Circuits elèctrics, electrònics i de confortabilitat

 • Mecanització bàsica

 • Empresa i iniciativa emprenedora

 • Formació i orientació laboral (FOL)

 • Formació pràctica en centres de treball (FCT)

Estudis relacionats

 
ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés als 17 o 18 anys, en funció de la teva comunitat autònoma.

  Com a novetat, en el curs 2012-2013 s'aplicarà una normativa a partir de la qual es crearà un curs de formació específica que et permetrà accedir als cicles formatius de grau mitjà. Tingues en compte que la superació d'aquests estudis no en garanteix l'accés, perquè si hi ha molta demanda entraran al cicle formatiu els estudiants que tinguin millor nota.

  És probable que les administracions educatives d'algunes comunitats autònomes ja desenvolupin aquest curs durant aquest any.

   

Amb titulació:

Amb el graduat de l'ESO podràs accedir directament al cicle sense haver de fer la prova d'accés.

Programes de qualificació professional inicial (PQPI). Des d'aquests programes tens dues vies per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà:

 • Cursar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general dels PQPI, i obtenir una nota mitjana dels dos igual o superior a 8.
 • Cursar, a més dels mòduls esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.

Formació professional
Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà, sigui de Formació professional específica, Ensenyaments artístics o Ensenyaments esportius. En funció del cicle des del qual hi accedeixis, pot ser que et convalidin certes assignatures.