Cursos Relacionats

CFGM en Activitats comercials

Per ser el millor venedor

CFGM en Activitats comercials
Aconseguir vendre un producte no és tan senzill, a més de tenir do de gents és necessari saber convèncer i per això existeixen diverses tècniques.

El cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials pertany a la família professional de comerç i màrqueting i té una durada de 2.000 hores, 2 cursos acadèmics.

El cicle

Cursant aquests estudis no només aprendràs a realitzar accions de compravenda, com tècniques d'atenció al client o sistemes d'optimització de vendes, sinó que també aprendràs a administrar i gestionar un petit comerç o emmagatzemar mercaderia i coneixeràs els canals de distribució més adequats.


El teu perfil

A més de tenir do de gents, també cal que tinguis qualitats i habilitats com, per exemple, les següents:

 • Paciència.
 • Empatia.
 • Capacitat de concentració.
 • Facilitat per al càlcul.
 • Persuasió.

Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Fonaments del màrqueting.
 • Gestió d'un petit comerç.
 • Tècniques de magatzem.
 • Gestió de compres.
 • Venda tècnica.
 • Dinamització del punt de venda.
 • Processos de venda.
 • Aplicacions informàtiques pel comerç.
 • Informació i atenció al client.
 • Comerç electrònic.
 • Anglès.
 • Formació i orientació laboral.
 • Formació en centres de treball.

 


ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés als 17 o 18 anys (en funció de cada comunitat autònoma).
   
 • Superant un curs d'accés, a través del qual podràs accedir al cicle de grau mitjà sense fer cap prova.

Amb titulació:

El graduat de l'ESO et permet accedir directament al cicle sense dur a terme cap prova.

Programes de qualificació professional inicial (PQPI):

 • Cursar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general dels PQPI, i obtenir una nota mitjana de tots dos igual o superior a 8.
 • Cursar, a més dels mòduls esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.
 • Si no compleixes cap d'aquests dos requisits, hauràs de fer la prova d'accés i quedaràs exempt de la part científica i tecnològica.

Formació professional
Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà, sigui de formació professional específica, ensenyaments artístics o ensenyaments esportius. En funció del cicle et poden convalidar certes assignatures.

Has de tenir en compte que, independentment de la teva via d'accés, si per a aquest cicle hi ha més demanda que oferta hi accediran les persones que tinguin millor nota.

Mercat laboral

Com a tècnic en activitats comercials podràs treballar a botigues de venda a l'engròs o al detall, departaments comercials i d'emmagatzematge de qualsevol empresa industrial, de serveis, etc. I podràs treballar com a encarregat o dependent de la botiga, caixer, representant comercial, responsable de magatzem, treballador d'agències comercials… 


Estudis relacionats

Oficials
Titulacions universitàries i cicles formatius de grau mitjà i superior.


No oficials
A Educaweb podràs trobar molts cursos i seminaris relacionats amb l' Economia i l'administració d'empreses.