Beca Erasmus

Forma't a l'estranger

Beca Erasmus
Si vols anar a l'estranger a estudiar o a fer les pràctiques, la beca Erasmus és una opció molt interessant que cal tenir en compte.
La beca Erasmus forma part del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea i et permet anar a estudiar o a fer les pràctiques a un país estranger. Has de tenir en compte que cada universitat estableix el seu calendari de sol·licituds; per això et recomanem que preguntis a la teva facultat.
Què és la beca Erasmus?

La beca Erasmus és una beca que es coincideix a l'alumnat d'estudis superiors i que permet fer una estada de com a màxim un any a un país estranger de la Unió Europea.

Aquestes beques volen promoure la mobilitat entre els diferents països, com també, facilitar les experiències d'aprenentatge o laborals en altres països i enfortir les relacions de cooperació entre les diferents institucions participants.Característiques del programa

Hi ha dos tipus de beques Erasmus, les beques d'estudi i les beques de pràctiques.

Per poder participar en un d'aquests programes cal:
 

 • Estar matriculat d'un programa oficial en una institució d'educació superior que tingui la Carta Universitària Erasmus (EUC).
 • No haver estat beneficiari, amb anterioritat, del mateix programa.

El programa té una durada mínima de 3 mesos (per a estudis) i 2 mesos (per a pràctiques) i màxima d'1 any, a excepció de les beques per a estudiants de CFGS que la durada mínima és de 2 setmanes. Durant aquest temps podràs anar a un dels 27 països membres de la UE, un dels 4 països de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa) i a Turquia i Croacia.

El criteri de selecció l'estableix el centre educatiu d'origen de l'estudiant i pot variar segons la institució de què es tracti, per això t'hauries d'informar en alguna institució d'ensenyament superior. Per exemple, algunes universitats estableixen com a requisit superar una prova de nivell de l'idioma del país de destí o acreditar coneixements d'aquests idiomes.

La quantitat de la beca Erasmus no és una quantitat fixa i igual per a tothom, la Unió Europea dóna una quantitat a les institucions participants en el programa, i aquesta quantitat pot ser complementada pel Ministeri d'Educació del país d'origen i també pels governs les Comunitats Autònomes. Depenent de la situació financera de l'alumne, aquest import pot oscil·lar entre els 200 i 800 euros mensuals.

La beca Erasmus és compatible amb les ajudes o préstecs amb finalitats educatives que podries obtenir normalment per estudiar a la teva institució d'origen. Així mateix, és complementària amb els sistemes nacionals i/o regionals de beques.

Tingues en compte que com a estudiant no has de pagar cap tipus de taxa acadèmica a la institució d'acollida (en concepte de matrícula, inscripció, exàmens, ús de laboratoris i biblioteques, etc.).

Pots participar en el programa Erasmus Pràctiques en el mateix any acadèmic que participis en Erasmus Estudis, però no simultàniament.Consells
 • La decisió és teva! i l'has de prendre a consciència. Ets tu qui has de triar anar a l'estranger i no ho has de fer per pressions socials o familiar sinó perquè de veritat, vols viure l'experiència.
   
 • Quin idioma domines? L'estada Erasmus no és una estada per anar a aprendre un idioma, sinó per millorar-lo i viure una experiència real d'aprenentatge o de treball. Tria un país d'on coneguis l'idioma i et resulti fàcil poder seguir les classes en aquest o puguis entendre bé les instruccions de treball.
   
 • Organitza't! Anar a l'estranger suposa haver de fer un munt de tràmits. Des de la sol·licitud de la beca fins als tràmits per buscar allotjament, per tenir cobertura sanitària, per tenir permís de residència al país, etc.Tots aquests tràmits els has de fer amb temps ja que si et falta algun paper et pot suposar no poder fer l'estada.
   
 • Obre't al món! Anar a l'estranger suposa submergir-te a una cultura diferent i a uns costums diferents, has d'obrir la teva ment i no tenir por als canvis per poder-te adaptar bé a la teva nova vida.
   
 • No tinguis por! Els inicis sempre són durs i deixar els amics i a la família per anar a viure una aventura (encara que només siguin uns mesos) et farà tenir dubtes i moments baixos, però al final, veuràs que l'experiència ha valgut la pena perquè portaràs a la teva motxilla amb una experiència única i irrepetible.

 

+ INFO

Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus
 

Beques Erasmus Estudis

A banda dels requisits i característiques que hem explicat abans, si vols sol·licitar una beca Erasmus per a estudis, has de complir amb el següent requisit:
 

 • Estar, almenys, cursant 2n curs d'uns estudis superiors.

Beques Erasumus Pràctiques

Pel que fa la beca Erasmus de pràctiques, els altres aspectes importants a més dels que ja t'hem explicat són:
 

 • Has de tenir en compte que en el cas de renúncia o abandonament de les pràctiques per causa no justificada, hauràs de retornar l'import íntegre percebut en cas que ja s'hagués efectuat l'ingrés. No obstant això, si la teva renúncia és per una causa correctament justificada, percebràs l'import corresponent al temps real de l'estada.
   
 • Pots ampliar el període de pràctiques, sempre que ho autoritzi prèviament la teva institució d'origen i l'empresa de destí, l'ampliació es trobi dins el mateix any acadèmic i la durada màxima no superi els 12 mesos.
   
 • Pel que fa a l'empresa on podràs realitzar les pràctiques, el teu centre disposa d'un llistat d'empreses, però en cas que prefereixis fer les pràctiques en una altra empresa no oferta, has de proposar-la a la institució d'origen perquè prengui la decisió de tenir-la en compte.
   
 • L'empresa on realitzis les pràctiques no està obligada a pagar-te res, tot i que pot proporcionar-te alguna ajuda addicional en concepte de beca, abonament de transport, menjars, descomptes en allotjament, etc. Aquesta ajuda és compatible amb la beca Erasmus.