Els cicles formatius de grau superior

Una opció vàlida per al teu futur

Els cicles formatius de grau superior
Els cicles formatius t'ofereixen formació pràctica i permeten que t'incorporis al mercat laboral o que accedeixis a la universitat.
T'expliquem en què consisteixen els cicles formatius de grau superior i com hi pots accedir des d'altres estudis.
Breu descripció

Els cicles formatius de grau superior són, majoritàriament, de 2 anys. A més de les activitats pràctiques a l'aula, inclouen la Formació en el centre de treball (FCT), és a dir, pràctiques en empreses, un requisit imprescindible per aconseguir el títol. La titulació que obtindràs en acabar els estudis és la de tècnic superior.


Quins requisits he de complir?

Per accedir a un CFGS has de complir una de les condicions següents:


 • Haver fet una prova d'accés, en cas que no tinguis cap titulació. Per presentar-t'hi, has de tenir com a mínim 19 anys.

 • Tenir el Batxillerat.

  Si accedeixes a un cicle formatiu de grau superior des del Batxillerat, has de tenir en compte que cada cicle formatiu té una o més modalitats prioritàries d'accés. Això vol dir que, si hi ha més aspirants que places, primer hi accediran els alumnes que hagin cursat la modalitat prioritària.

 • Tenir el títol de tècnic, propi dels cicles formatius de grau mitjà, a través del qual podràs accedir a un CFGS de dues maneres:

  • Superant una prova d'accés. Per fer-la, has de tenir com a mínim 18 anys.

  • Superant un curs pont, a través del qual accediràs directament al cicle de grau superior sense haver de fer cap prova d'accés. Aquesta nova normativa s'aplicarà a partir del curs 2012-2013, però les administracions educatives d'algunes comunitats autònomes podrien avançar-ho en el 2011-2012.
+info

Sabies que, segons les últimes dades del Ministerio de Educación, el nombre de matriculacions en la formació professional de grau superior ha augmentat un 8,8%?

Sabies que, segons un estudi del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Cambres de Comerç, els graduats d'FP tenen una taxa d'atur menor que la resta dels joves?

Com és la prova d'accés?

Consta de 2 parts:


 • Una part comuna, que equival al 50% de la nota i inclou les matèries obligatòries per a tots els cicles: segona llengua oficial de la comunitat, si escau, Llengua castellana, Llengua estrangera i Matemàtiques.

 • Una part específica, que equival al 50% de la nota i inclou dues matèries diferents en funció del cicle al qual vulguis accedir.

Els continguts de la prova s'ajusten a les matèries de 1r i 2n de Batxillerat.

Si provens d'un cicle formatiu de grau mitjà d'una família professional concreta i vols accedir a un CFGS del mateix grup d'itineraris, has de saber que estàs exempt de fer aquesta part.


I després del cicle?

Un cop superat el cicle podràs:


 • Estudiar un altre cicle formatiu de grau superior, tenint en compte la convalidació dels crèdits comuns i la meitat de les hores de pràctiques.

 • Cursar estudis universitaris.

  Si per accedir a la universitat has de fer la prova específica de la selectivitat, has de tenir presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

  Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspon a la branca de coneixement de la titulació.

 • Posar-te a treballar com a tècnic superior de la professió que hagis estudiat.