La protagonista d'Estètica

Tècnic superior en Estètica

La protagonista d'Estètica
"Tot i la greu crisi econòmica que vivim, el sector de la imatge personal necessita molts professionals, perquè no se satisfan totes les demandes."
Núria Llorens Poca, professora del cicle formatiu de grau superior en Estètica a l'IES Cal•lípolis de Tarragona, t'explica com són aquests estudis i quines matèries hi imparteix.

Com descriuria aquest cicle formatiu?
És un cicle adreçat a les persones que els agrada tenir una bona imatge en general, des de diferents punts de vista, i que volen ajudar a qui també desitgi millorar la seva imatge. Té una durada de dos anys, i consta de diferents crèdits teòrics i pràctics i d'una formació en una empresa del sector, en la qual, un cop acabat el cicle, poden quedar-se a treballar. En aquest curs hi ha matèries teòriques, com ara l'anatomia i la cosmetologia, en què s'estableixen les bases i s'estudien els processos de millora de la imatge corporal; matèries teòriques i pràctiques, com l'estètica hidrotermal i el diagnòstic i protocol, i matèries pràctiques, que inclouen tècniques prèvies a la micropigmentació, depilació, massatge i electroestètica. L'aprenentatge de tots els crèdits i la combinació de les tècniques fan millorar la imatge i el grau de satisfacció de la persona que les rep, així com el del professional que les duu a terme. En aquest sentit, tothom millora la imatge i la qualitat de vida quan se sotmet a les tècniques i els procediments que s'estudien en aquest cicle; això sí, sempre amb l'ajut d'un bon professional.

Tot i la greu crisi econòmica que vivim, el sector necessita molts professionals perquè no se satisfan totes les demandes. Durant els dos anys del curs els alumnes han de fer un crèdit de síntesi, que consisteix a crear la seva pròpia empresa (un centre d'estètica o un spa). Com que se'ls demana que sigui real, la majoria ja ho aprofiten en un futur immediat, perquè s'estalvien tota la paperassa i els tràmits. Això es tradueix en bastants alumnes que són autònoms i que van començar en la seva època d'institut. Des del meu punt de vista és un cicle recomanable, perquè és molt agraït en tots els aspectes, i hi ha molta feina.

Quines competències o habilitats han de potenciar els alumnes d'aquest cicle per sortir-ne ben preparats?
Cal tenir coneixements de biologia, química, física, ser una persona educada i saber treballar de cara al públic.


Consell a un futur estudiant...
Que li agradi aquesta feina i tingui vocació d'ajudar les persones a millorar la seva imatge i, de retruc, també la seva autoestima.
PLA D'ESTUDIS

El cicle formatiu de grau superior en Estètica consta dels mòduls següents:

 • Diagnòstic i protocol de processos d'estètica integral
 • Electroestètica
 • Massatge
 • Estètica hidrotermal
 • Depilació
 • Microimplantació de pigments
 • Tècniques de maquillatge prèvies a la microimplantació de pigments
 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa o taller
 • Anatomia, fisiologia i patologia humanes aplicades a l'estètica integral
 • Cosmetologia aplicada a l'estètica integral
 • Formació i orientació laboral
 • Formació pràctica en centres de treball

+ info

Núria Llorens Poca és llicenciada en Biologia i doctora en Química i aquest any imparteix el mòdul de Cosmetologia aplicada a l'estètica integral. S'hi poden estudiar els cosmètics, els paracosmètics, els materials d'ús comú en la professió, la seva correcta aplicació i la prevenció d'accidents. S'hi ensenyen tots els compostos i preparats que hi ha en el mercat i que s'utilitzen en l'aplicació dels diferents processos i tècniques.

A més, ha estat professora del crèdit de Diagnòstic i protocol aplicat a l'estètica integral, de segon curs, en què s'aprenen a identificar les necessitats dels clients per mitjà de fitxes i a aplicar els protocols amb combinació de tècniques i processos, estudiats en crèdits per separat.

L'altre crèdit que ha impartit és el d'Anatomia, en què s'indiquen quines són les parts del cos que cal tractar perquè les tècniques aplicades siguin eficaces i previnguin accidents; també s'hi estudien dietes per millorar la imatge, cirurgia estètica (només teoria) i tècniques de desinfecció i esterilització, entre d'altres.
També ha fet el mòdul d'Estètica hidrotermal, però en cursos transnacionals. En aquesta matèria s'apliquen moltes tècniques i procediments que actuen sobre la millora de la imatge d'una manera molt eficaç.