Cursos Relacionats

CFGS en Estètica

Estudia Estètica

CFGS en Estètica
Encara que sàpigues que la bellesa és a l'interior, també creus que és molt important tenir cura de l'exterior, i per això t'interessa cursar el cicle en Estètica.
T'expliquem amb detall el cicle formatiu de grau superior en Estètica, les sortides professionals que té i les vies per accedir-hi.
El cicle

El CFGS en Estètica pertany a la família professional d'Imatge personal i té una durada de 2.000 hores, és a dir, uns dos anys.

Aprendràs diferents tècniques per potenciar la imatge física, sabràs avaluar les necessitats estètiques d'un client i assessorar-lo, i posaràs en pràctica diversos tractaments, com ara els massatges facials o corporals, la depilació i la micropigmentació.

Cal que sàpigues que per al curs 2012-2013 es preveu un canvi curricular d'aquest cicle, que passarà a anomenar-se CFGS d'Estètica integral i benestar. Tot i que la implementació s'ha de fer l'any acadèmic 2012-2013, és possible que alguns centres ja l'introdueixin durant el curs 2011-2012.


El teu perfil

Per estudiar aquest cicle cal que siguis una persona pacient i curosa. A més, t'ha d'agradar tractar la gent i és recomanable que siguis observadora i tinguis bona memòria.

Mercat laboral

Com a tècnic superior en estètica podràs treballar per compte propi o per compte d'altri d'esteticista, massatgista o director d'un saló o institut de bellesa en els llocs següents: balnearis; centres de massatges; clíniques de medicina estètica; hospitals, centres geriàtrics i empreses de serveis funeraris; departaments d'estètica d'empreses dedicades al tractament de la imatge integral, i equips tècnics dependents de laboratoris i firmes comercials que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de l'estètica integral, com ara provadors, demostradors i venedors.


Estudis relacionats
 
ACCÉS

Pots accedir a aquests estudis des de:

Batxillerat de qualsevol modalitat.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. De qualsevol altre cicle formatiu de grau superior.

Cicles formatius de grau mitjà. Per fer-ho des d'aquesta via tens 2 possibilitats:

 • Superar un curs pont, a través del qual entraràs directament al cicle de grau superior sense haver de fer cap prova d'accés. Aquesta nova normativa s'aplicarà a partir del curs 2012-2013, però les administracions educatives d'algunes comunitats autònomes podrien avançar-ho per al 2011-2012.
 • Fer una prova d'accés si tens 18 anys o els compleixes l'any de l'examen.

  Si finalment tries aquesta última opció, només t'hauràs d'examinar de les matèries obligatòries si véns d'algun cicle que pertany al mateix grup d'itineraris. En cas contrari, hauràs de fer la prova completa (general i específica). Les famílies professionals són les següents:
 • Agrària
 • Indústries alimentàries
 • Maritimopesquera: només CFGS en Producció aqüícola*
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Tèxtil, confecció i pell

*Segons la comunitat autònoma i el cicle formatiu