Cursos Relacionats

Els Graus

Les titulacions universitàries

Els Graus
Els graus són les titulacions universitàries oficials adaptades a l'EEES.
El 2010 es van acabar d'implementar totes les noves titulacions universitàries adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
Què vol dir EEES?

L'EEES, és l'Espai Europeu d'Educació Superior, aquest espai, creat pels diferents països de la Unió Europea pretén crear un sistema on sigui més fàcil l'equivalència de titulacions entre els diferents països. D'aquesta forma, es facilita la mobilitat, tant estudiantil com professional, dels ciutadans dels diferents estats membres.

Aquest EEES també ha provocat una sèrie de canvis en les titulacions universitàries.


Què són els graus?
 

Els estudis de grau o graus universitaris són les titulacions oficials universitàries que permeten obtenir uns estudis oficials.

Les seves principals característiques són:

 • Són estudis oficials.
   
 • La seva durada és de 4 anys (a excepció d'algunes titulacions com medicina, 6 anys o veterinària, 5 anys).
   
 • Estan formats per assignatures de:
  • Formació bàsica
  • Obligatòries
  • Optatives
  • Treball de fi de grau
    
 • Estan adscrits a una de les cinc branques de coneixement: Arts i humanitats, Ciències, Ciències de la salut, Ciències socials i jurídiques o Enginyeria i arquitectura.
   
 • Tenen més d'una via d'accés, les principals vies d'accés són: batxillerat i selectivitat o a partir d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS)
   
 • Permeten l'accés als estudis de màster oficial.


Principals vies d'accés

Existeixen varies vies d'accés als estudis de grau:

Batxillerat

 • Es pot accedir als estudis de grau amb el batxillerat aprovat i superant es proves de selectivitat.
 • En funció de la nota d'admissió obtinguda per l'estudiant, aquest podrà accedir als diferents estudis universitaris. És important veure les diferents notes e tall.

Cicles formatius de grau superior

 • Es pot accedir als estudis universitaris amb un cicle formatiu de grau superior aprovat.
 • El criteri per accedir serà la nota mitjana del cicle formatiu de grau superior.
 • En el cas que els estudis universitaris estiguin molt sol·licitats i la nota d'accés sigui elevada, l'estudiant s'haurà de presentar a la fase específica de la selectivitat per pujar nota.

Altres vies d'accés

Grau o doble grau?

Amb l'aparició dels nous títols de grau, han aparegut també moltes titulacions de doble grau.

I què vol dir doble grau?

Doble grau és la possibilitat de poder cursar dos estudis de grau de forma simultània en un temps reduït, normalment entre 5 o 6 anys. Les universitats unifiquen el pla d'estudis dels dos graus per oferir els dobles graus, això permet a l'estudiant tenir dues titulacions, i alhora, un perfil més competitiu.

Hi ha vàries titulacions que es poden cursar com a doble grau, cada universitat té les seves, alguns exemples d'aquestes són:
 

 • Administració i direcció d'empreses + Dret
 • Educació infantil + Educació primària
 • Ciències ambientals + Geologia
 • Enginyeria informàtica + Matemàtiques
 • Ciències polítiques i de l'administració + Economia

Quin grau triar?

Escollir una titulació de grau no és fàcil, has de tenir en compte diferents aspectes. A continuació et diem alguns aspectes importants a tenir en compte a l'hora d'escollir:
 

 • Sortides professionals de la titulació: Quines són les professions a les que podràs accedir després de cursar el grau.
   
 • Pla d'estudis: Coneix a fons totes les assignatures que faràs i també si la universitat et dóna l'opció de cursar alguna especialització dins del grau.
   
 • Estudis relacionats: Informa't àmpliament sobre els estudis relacionats amb el que t'interessa per veure les seves diferències i trobar aquell que encaixa millor amb els teus interessos.
   
 • Perfil de graduat: Mira amb detall les característiques desitjables que haurien de tenir les persones que fan aquests estudis i valora si encaixen amb tu o no, treballa el teu autoconeixement.
   
 • Centres on cursar-los: Compara les diferents universitats o escoles universitàries on fan els estudis que t'interessen per poder triar aquella que millor encaixa amb els teus interessos.