EEES

Informa't sobre l'EEES i els estudis universitaris

EEES
Els estudis universitaris estan adaptats a l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior).
Descobreix a fons totes les característiques d'aquests estudis.
Què és el pla Bolonya?

El 1999 un total de 29 països de la Unió Europea (UE) van dur a terme la Declaració de Bolonya, l'objectiu de la qual era adaptar els diferents sistemes universitaris a un marc d'educació comuna, més conegut com Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

L'adaptació a l'EEES té 2 finalitats: una consisteix a aconseguir la lliure circulació d'estudiants. Mitjançant aquesta transformació, es vol adoptar una estructura acadèmica comparable en l'àmbit europeu perquè es reconeguin els estudis fora del teu país i puguis cursar-los en una altra universitat comunitària i promoure així la mobilitat d'estudiants i professors. L'altra finalitat és permetre que qualsevol graduat de la Unió Europea pugui treballar lliurement en un altre país de la comunitat.

Durant el curs 2008-2009, les universitats espanyoles van iniciar progressivament aquesta adaptació i, a partir del 2010, aquesta nova organització dels estudis es va aplicar a totes les universitats del territori.Els crèdits ECTS

Els European Credit Transfer System (ECTS) o crèdits europeus són la unitat que quantificarà la teva feina durant la carrera. 1 ECTS correspon a 25 hores de feina, de classe teòrica i/o pràctica i d'hores de dedicació a l'estudi. A més, per obtenir els ECTS no només hauràs d'aprovar l'assignatura, sinó que també es tindrà en compte la teva dedicació tant dins com fora de classe.

Tipus d'estudis

Grau:

 • S'hi accedeix després del batxillerat, d'un CFGS o superant una prova d'accés específica.
 • Tenen una durada de 4 anys, 240 crèdits.
 • Les assignatures es divideixen en: formació bàsica, obligatòries, optatives, pràctiques externes i treball de final de grau..
 • Els estudis pertanyen a una de les següents branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques o enginyeria i arquitectura.
 • S'obté el títol de Graduat o Graduada.

Màster:

 • S'hi accedeix després d'haver cursat un Grau.
 • Tenen una durada d'entre 60 i 120 crèdits.
 • Les assignatures es divideixen en: obligatòries, optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits i treball de final de màster.
 • S'obté el títol de Màster.

Doctorat:

 • S'hi accedeix després d'haver cursat un Grau o un Màster.
 • La seva durada és variable, aproximadament uns 4 anys.
 • S'obté el títol de Doctor o Doctora.