Cursos Relacionats

Grau en Psicologia

Coneix la titulació de Psicologia

Grau en Psicologia
La psicologia és la ciència que estudia els processos mentals en les persones.
Et parlem d'aquest grau, del seu pla d'estudis, de les sortides professionals que té i de les vies d'accés.
La titulació

El grau en Psicologia té una durada de 240 crèdits ECTS, repartits en 4 anys, i, en funció de cada universitat, pot pertànyer a la branca de coneixement de les Ciències socials i jurídiques o a la de les Ciències de la salut.


Si curses aquests estudis aprendràs a analitzar la conducta humana per tal d'aconseguir entendre-la i, així, poder prevenir o solucionar qualsevol desordre mental. Aquesta carrera et prepara perquè puguis fer un diagnòstic i proposar un tractament a través de tècniques i eines metodològiques.

Segons la universitat en què estudiïs tindràs unes matèries optatives o unes altres, que et permetran iniciar l'especialització que t'interessi més en el camp de la psicologia escolar, clínica, industrial, esportiva, jurídica o social i comunitària.


El teu perfil

Si vols estudiar Psicologia has de tenir una bona base de matemàtiques i biologia i, sobretot, cal que sàpigues expressar-te, escoltar i observar, que siguis una persona intuïtiva, que tinguis capacitat d'anàlisi i síntesi i que siguis organitzada i metòdica.


Mercat laboral

Com a graduat en Psicologia podràs treballar, per compte propi o per compte d'altri, en l'àmbit privat o en el públic, sigui en les àrees de l'ensenyament com a orientador escolar, en consultories analitzant dades, en serveis socials tractant persones necessitades, en recursos humans i empreses de treball temporal seleccionant possibles candidats, en clíniques o hospitals, en gabinets de psicopedagogia o de psicologia atenent malalts mentals o altres tipus de pacients, etc.


Estudis relacionats
 
ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional
Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vulguis cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquests enllaços podràs veure les matèries relacionades amb les branques de coneixement de les Ciències socials i jurídiques i Ciències de la salut a les quals pertany el grau en Psicologia.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Psicologia (poden variar en funció de la universitat):

  • Psicologia del desenvolupament
  • Fonaments biològics
  • Psicologia de l'atenció, percepció i memòria
  • Psicologia de la motivació i de l'emoció
  • Psicologia de l'aprenentatge
  • Psicodiagnòstic
  • Mètodes, disseny i tècniques d'investigació psicològica
  • Psicofisiologia
  • Intervenció i tractament psicològic