Cursos Relacionats

El professor de Psicologia

Titulació de Psicologia

El professor de Psicologia
"La de Psicologia és una carrera de dificultat mitjana, en la qual el que més sorprèn els alumnes és que hi ha assignatures que no són de lletres."
Ignacio Martín Tamayo és professor de la titulació de Psicologia a la Facultat de Psicologia de la Universidad de Granada.

Aquest curs acadèmic 2009-2010 la Universidad de Granada encara no imparteix el grau en Psicologia, però es prepara per fer-ho l'any vinent.

Quines diferències creus que es donaran entre la llicenciatura i el grau?
Malgrat que sóc força crític amb el nou Pla que es començarà a desenvolupar dins el curs acadèmic 2010-2011, sobretot per com s'ha dut a terme el procés de gestació dels plans, crec que té alguns aspectes positius:


  • Possibilitat d'intercanvi d'estudiants (mobilitat).

  • Millora, en alguns casos, de les assignatures pel fet de ser plans basats no solament en continguts, sinó també en competències i en resultats d'aprenentatge.
Descripció de la titulació de Psicologia

Dificultat. Dificultat mitjana. El que més sorprèn els alumnes és que hi ha assignatures que no són de “lletres”, com per exemple Anàlisi de dades (estadística), d'altres de metodologia i les de Fisiologia del comportament.

Els treballs. Amb els nous plans, a més a més d'estudiar els continguts, s'accentuarà encara més l'aprenentatge de competències, per la qual cosa hi haurà cada vegada més assignatures que exigiran no solament tenir una sèrie de coneixements, sinó també d'habilitats, actituds, etc. que s'han d'adquirir en un altre tipus de formats diferents de la classe magistral: treball individual, seminaris, debats, exposicions, casos clínics, etc. A més a més, es continua aprofundint en el pràcticum, amb unes primeres pràctiques fora de l'àmbit acadèmic i com l'inici d'unes pràctiques en el món extraacadèmic.

Les pràctiques. Depèn de cada assignatura, poden comprendre des d'un 20 per cent fins a un 60 per cent. Gran importància, si més no, tanta com els continguts teòrics, i més dins d'aquesta nova perspectiva d'aprenentatge de competències. Però això dependrà dels mitjans materials i humans disponibles per part del professorat per poder dur-les a terme. Si no n'hi ha, es continuaran donant aquests continguts pràctics a l'aula i amb grups amplis i no avançarem gaire.

EL PROFE

Ignacio Martín Tamayo és Llicenciat i Doctorat en Psicologia per la Universidad de Granada, a més a més de professor titular de la matèria següent:

Procés de dades en Psicologia, assignatura optativa de 6 crèdits que s'imparteix en el 1r quadrimestre del 1r cicle de 2n curs, pertanyent a l'àrea de Metodologia de les Ciències del comportament).

Es tracta d'una assignatura semipresencial dins el programa del CEVUG (Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada) i que s'imparteix amb suport de la plataforma moodle.

L'objectiu d'aquesta assignatura és ensenyar i relacionar aspectes de la Psicologia i de la informàtica. Tenen disponibles tots els continguts en HTML, amb llibres electrònics, autoavaluacions informatitzades, etc. (s'ha desenvolupat amb diversos projectes d'Innovació docent).