Cursos Relacionats

Grau en Medicina

Medicina

Grau en Medicina
Si la sang no t'impressiona i vols ajudar els altres salvant vides o millorant-les, informa't del grau en Medicina.
T'expliquem aquests estudis, quines vies d'accés tenen, el pla d'estudis i les seves sortides professionals.
La titulació

El grau en Medicina pertany a la branca de coneixement de les Ciències de la salut i té una durada de 360 crèdits ECTS, repartits en 6 anys.

Si estudies aquesta carrera seràs capaç de distingir l'estructura i la funció normal del cos humà pel que fa a molècules, cèl·lules, teixits, organisme i sistemes, i de reconèixer els efectes, els mecanismes i les manifestacions de qualsevol malaltia. A més, t'ensenyaran, entre altres coneixements, a elaborar una història clínica que contingui tota la informació, a obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i a valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut.Quan acabis els estudis, si vols treballar en el sector públic, hauràs d'especialitzar-te, és a dir, decidir la branca de la medicina a la qual et vols dedicar. La majoria de les especialitats requereixen la formació de mèdic intern resident (MIR), però no totes.

Què és el MIR?
El MIR és un tipus de formació pràctica complementària dels llicenciats en Medicina que es duu a terme en hospitals i clíniques. S'ha de cursar durant 4 o 5 anys, però no és així en totes les especialitats.

Al final d'aquesta formació hospitalària hauràs de fer un examen, convocat pel Ministeri de Sanitat i Política Social i pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. La prova té lloc el mateix dia i a la mateixa hora en diferents localitats de l'Estat espanyol.

Com ja t'hem comentat, no totes les especialitats requereixen el MIR: Medicina familiar i comunitària, Medicina preventiva i salut pública, Estomatologia, Hidrologia, Medicina espacial, Medicina de l'educació física i l'esport, Medicina legal i forense i Medicina del treball.

 


El teu perfil

Per estudiar Medicina cal tenir vocació i molta voluntat. També és recomanable que tinguis destresa manual i capacitat d'atenció i escolta. Has de ser una persona disciplinada, amb memòria, capaç de treballar sota pressió i àgil en la presa de decisions. A més, cal ser pacient, oferir un bon tracte a la gent, tenir equilibri emocional, estar interessat en la investigació, ser responsable, disposar de capacitat d'observació i ser capaç de treballar en equip.


Mercat laboral

Podràs dedicar-te a la medicina assistencial -tracte amb el malalt, prevenció i cures- en centres d'atenció primària o especialitzada i hospitalària (tant públics com privats); a la valoració de danys en companyies asseguradores i despatxos d'advocats; a la docència en centres públics i privats; a la investigació biomèdica en laboratoris universitaris o relacionats amb la indústria farmacèutica, etc.

 
ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç pots veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de les Ciències de la salut, a la qual pertany el grau en Medicina .


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Medicina (poden variar en funció de la universitat):

  • Anatomia humana
  • Bioquímica i biologia molecular
  • Biologia cel·lular i citologia humana
  • Psicologia general
  • Bioestadística
  • Genètica
  • Epidemiologia
  • Deontologia professional i legislació sanitària
  • Radiologia general
  • Patologia general
Estudis relacionats