Grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport

Ciències de l'activitat física i de l'esport

Grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport
Si creus que l'esport és molt més que practicar activitat física i que els seus beneficis són innombrables, aquest grau t'interessa.
T'expliquem el grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport, les assignatures que estudiaràs i les seves sortides professionals i vies d'accés.
La titulació

El grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport té una durada de 240 crèdits ECTS, repartits en 4 anys, i, en funció de cada universitat, pertany a la branca de coneixement de les Ciències socials i jurídiques o a la de les Ciències de la salut.

L'objectiu d'aquests estudis és ensenyar-te els elements bàsics de qualsevol esport, de manera que siguis capaç d'aplicar tant la teoria com la pràctica planificant, organitzant i supervisant qualsevol tipus d'activitat física i potenciant el rendiment dels esportistes. A més, la carrera també aprofundeix en la formació científica, ja que treballa els aspectes psicològics, sociològics i organitzatius de l'activitat física. En aquesta titulació predomina la pràctica sobre la teoria.El teu perfil

Per cursar aquesta carrera cal que t'agradi practicar esport, però també és necessari que tinguis un bon estat físic i que siguis una persona amb iniciativa, activa, creativa, organitzada i amb capacitat de treballar en equip.Mercat laboral

Podràs treballar com a professor d'educació física en escoles i instituts, com a entrenador esportiu i preparador físic en clubs federats, gimnasos, patronats esportius municipals, federacions esportives i clíniques de rehabilitació o de nutrició dissenyant programes d'entrenament personals, i com a gestor d'esdeveniments esportius.


Estudis relacionats

ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional
Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vulguis cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquests enllaços podràs veure les matèries relacionades amb les branques de coneixement de les Ciències socials i jurídiques i Ciències de la salut a les quals pertany el grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport (poden variar en funció de la universitat):

 • L'activitat física i l'esport
 • Psicologia de l'activitat física i de l'esport
 • Fisiologia de l'exercici
 • Educació física, ensenyament i esport
 • Biomecànica humana
 • Activitats fisicoesportives en el medi natural
 • Activitat física i qualitat de vida
 • Aprenentatge motor
 • Gestió de l'esport
 • Esports col·lectius
 • Estratègia i tècnica dels esports