Cursos Relacionats

Grau en Belles Arts

Titulació de Belles Arts

Grau en Belles Arts
Les belles arts tenen per objecte l'expressió de la bellesa mitjançant el color, la forma, el so, el llenguatge, el moviment...
Aquest grau pertany a la branca d'arts i humanitats i té una durada de 240 crèdits, 4 anys.
La titulació


La carrera de Belles Arts té una durada de 4 o 5 anys, depenent de la universitat, i pertany a la modalitat d'Humanitats. El grau és de 4 anys, independentment del centre on s'imparteixi, i pertany a la branca d'Arts i Humanitats.

En aquesta titulació adquiriràs coneixements teòrics i pràctics de diverses disciplines, com la pintura, l'escultura, la fotografia, el vídeo… A més, les pràctiques són molt importants i els treballs ocupen un espai important de l'estudi de l'alumne.
 


El teu perfil

Si vols estudiar Belles Arts es pressuposa que t'ha d'agradar l'art, has de ser una persona creativa i tenir facilitat per al dibuix, però també és important que tinguis habilitats com, per exemple, les següents:


 • Paciència.
 • Capacitat d'observació i curiositat.
 • Detallisme.
 • Facilitat per a les manualitats.


Mercat laboral


Com a titulat en Belles Arts podràs treballar produint i investigant en el camp de les arts, dirigint centres de producció artística, dissenyant, produint i muntant exposicions… o bé ser crític d'art, creador visual, promotor en fires i certàmens, escenògraf, aparadorista i, també, docent.

Podràs exercir la teva professió per compte d'altri o com a autònom en galeries d'art, museus, editorials i empreses d'arts gràfiques, agències de publicitat i de màrqueting, centres educatius públics i privats, etc.

 


ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Q
ualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç, podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement d'arts i humanitats a la qual pertany el grau en belles arts.
 

PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en belles arts (poden variar en funció de la Universitat):

 • Dibuix
 • Color
 • Volum
 • Anàlisi de l'imatge i de la forma
 • Teoria i història de l'art
 • Tècniques pictòriques, materials i procediments
 • Metodologia de projectes. Imatge
 • Metodologia de projectes. Espai
 • Construcció del discurs artístic
 • Últimes tendències artístiques