Cursos Relacionats

Grau en Administració i direcció d'empreses

Grau en Administració i direcció d'empreses (ADE)

Grau en Administració i direcció d'empreses
Si ets dels què el món empresarial et fascina i sempre t'imagines amb la maleta en una mà i el mòbil en l'altra, ara pots conèixer el Grau en ADE.
Aquí podràs conèixer aquests estudis, les seves característiques, accés i sortides professionals.
La titulació

El grau en Administració i direcció d'empreses té una durada de 4 anys (240 crèdits) i pertany a la branca de coneixement de ciències socials i jurídiques.

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços de dirigir tot tipus d'empreses o fer-se càrrec de diferents departaments que formen una companyia.

L'objectiu de la carrera d'ADE és oferir una visió general del món empresarial i de l'empresa en particular, per això s'imparteixen matèries molt variades que van des de la macroeconomia fins a l'economia domèstica, passant pel dret d'empreses, les matemàtiques o l'estadística.


El teu perfil

Si vols estudiar ADE, a més de tenir cert interès per l'economia i vocació de direcció, has de comptar amb habilitats com per exemple:


 • Capacitat analítica.
 • Interès pel treball en equip.
 • Ser capaç de treballar sota pressió.

Mercat laboral

El graduat en ADE té un ampli ventall de possibilitats laborals al seu abast, ja que, a més de poder crear i dirigir la seva pròpia empresa o fer-se càrrec dels diferents departaments d'una companyia, també pot fer les tasques següents:
 

 • Realitzar auditories.
 • Assessorar empreses.
 • Actuar com a agent de canvi i borsa.
Aquest professional pot treballar a l'Administració o a altres organismes públics o en el sector privat, així com també pot dedicar-se a la docència.

Estudis relacionats

ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de les Ciències socials i jurídiques a la qual pertany el grau en Administració i direcció d'empreses.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Administració i direcció d'empreses (poden variar en funció de la universitat):

 • Economia de l'empresa
 • Dret
 • Història econòmica
 • Matemàtiques
 • Microeconomia
 • Macroeconomia
 • Anglès empresarial
 • Estadística empresarial
 • Informàtica aplicada a l'empresa
 • Econometria