El professor d'ADE

Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

El professor d'ADE
Fernando Polo Garrido és professor de diferents matèries de la Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses des de fa uns 8 anys.
+ Dades


Formació realitzada:
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, a la Universitat de València.

Assignatures que imparteix a la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Politècnica de València:
Comptabilitat financera: assignatura troncal de 1r curs.
Comptabilitat general i analítica: assignatura troncal de 4t curs.


Anys que porta exercint com a professor.
Des del 2000.


Com ha de ser l'estudiant interessat a fer la Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses?


La principal capacitat de qualsevol llicenciat és que el seu saber transcendeixi de mers coneixements operatius rutinaris i aprengui a pensar per si mateix i a buscar les solucions (capacitat d'anàlisi i síntesi i recerca de solucions).

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?

Un nivell mitjà alt en comparació amb altres titulacions.

Formació complementària recomanada.

Experiència laboral i idiomes.

Aspectes positius de la carrera.

Considero com a aspecte positiu el seu caràcter generalista, ja que es pot accedir a multitud de llocs de treball diferents en les empreses.

I els negatius?

De la mateixa manera, aquest caràcter generalista requereix alguna especialització en el lloc de treball concret.

Valori la situació del mercat laboral per als llicenciats en ADE.

Molt bona, es col·loquen ràpidament, tot i que la primera feina sol ser de categoria inferior que la que correspondria a un llicenciat.

Consell a un futur estudiant d'ADE.

Que esculli segons la vocació i que sigui constant en l'estudi.