Cursos Relacionats

La Universitat

Sigues un universitari sense dubtes

La Universitat
És possible que el nou sistema universitari encara et plantegi alguns dubtes; esperem poder-te ajudar i respondre algunes de les teves preguntes.
Si acabes de començar un grau o ho faràs l'any acadèmic vinent, 2011-2012, segur que la informació que et donem en aquest apartat t'interessarà perquè t'expliquem el que has de fer si vols canviar d'universitat o de carrera i també de la importància dels idiomes en els graus.
Nivell B1 de llengua estrangera

Per poder-te treure el grau, a més a més d'aprovar les matèries de la carrera, també és imprescindible que certifiquis un nivell corresponent al B1 d'una llengua estrangera.

El certificat B1 és comú per a tots els països de la Unió Europea i es correspon a un nivell d'usuari independent, és a dir, aquella persona que se sap desenvolupar en una llengua estrangera tant de manera oral com escrita o llegida.

Si no posseeixes cap tipus de certificat de coneixement d'un altre idioma, hi ha universitats que en el seu pla d'estudis inclouen matèries de llengua estrangera i, en superar-les, se t'acredita el nivell de llengua sol•licitat. No obstant això, també pot ser que els idiomes estrangers no estiguin inclosos i hagis de fer un examen.

Si posseeixes un certificat que acrediti el coneixement d'un altre idioma, en principi només et caldrà presentar-lo, però si t'has tret el títol en qüestió fa més de 2 anys, és possible que la universitat et sol•liciti que acreditis els teus coneixements reals per mitjà d'una prova.

Et recomanem que consultis directament la teva facultat per concretar el seu funcionament.


Què he de fer si vull canviar d'universitat?

Per poder canviar d'universitat malgrat haver començat ja un grau en una altra de diferent, necessites sol•licitar un trasllat d'expedient. Per a això, has de tenir en compte que és imprescindible que tinguis aprovats com a mínim 30 ETCS reconeguts per la teva futura facultat.

Així mateix, has de sol•licitar plaça directament al centre mitjançant una instància dirigida al responsable del centre i acompanyada del teu expedient acadèmic, sense oblidar el termini establert per cada universitat per formalitzar la sol•licitud de plaça.

A partir d'aquí és la nova facultat la que decideix si t'acull o no.


+ dubtes

I si vull canviar de carrera?
Abans de la implementació de l'EEES, en el nostre sistema universitari existien les passarel•les a través de les quals el Ministeri d'Educació establia les carreres a què podies accedir des d'altres titulacions. Ara això ja no existeix i encara que els graus d'una mateixa branca del coneixement comparteixen durant els primers anys unes assignatures bàsiques, poder-te canviar d'un grau a un altre depèn dels crèdits convalidables cursats, un mínim de 30, i de si la teva facultat accepta aquest canvi.


I si prefereixo començar des de zero?

Si el que vols és canviar de carrera i/o universitat i començar de nou, el que has de fer és tornar a realitzar la preinscripció universitària.