Director estratègic de planificació de mitjans publicitaris

Sigues un professional de la publicitat

Director estratègic de planificació de mitjans publicitaris
El director estratègic de planificació de mitjans publicitaris és el responsable de determinar els mitjans en què es pot inserir una campanya publicitària.
Els suports publicitaris són molt variats, poden ser interiors: a les estacions de tren, de metro; o exteriors: marquesines, autobusos, etc. També poden ser offline: premsa, televisió i ràdio; o online: pàgines web, blocs, xarxes socials...

De totes aquestes opcions, el director estratègic de planificació de mitjans publicitaris ha de decidir on és més oportú i més rendible que es mostrin els anuncis d'una marca determinada i coordinar-ne l'aparició.
Funcions

Aquest professional ha de conèixer a la perfecció el món de la publicitat i els seus efectes socials. A partir d'aquesta experiència s'ha d'encarregar de:


  • Conèixer els avantatges de cada canal publicitari i a quin públic específic es dirigeix

  • Saber la programació dels diferents canals televisius i emissores de ràdio

  • Conèixer les audiències de cada mitjà i programa

  • Realitzar un pla d'aparició de la campanya publicitària amb els diferents suports

  • Establir els diferents programes de televisió o ràdio on s'emetrà

  • Analitzar les audiències per poder-ne avaluar l'impacte
ACCÉS

Si vols treballar com a director estratègic de planificació de mitjans publicitaris és recomanable que cursis alguns dels estudis següents:

Titulacions universitàries

Mercat laboral

Normalment aquest professional treballa en agències de publicitat, malgrat que també pot treballar pel seu compte o exercir únicament i exclusiva per a una empresa i encarregar-se de la inserció de tots els anuncis de la marca.

Actualment, amb l'expansió d'Internet, les estratègies publicitàries han variat considerablement. Ara el suport online és el més emprat per les empreses per donar-se a conèixer, tal com demostra l'augment de la publicitat a través de la xarxa. A més a més dels canals tradicionals, cal sumar-li les xarxes socials, les pàgines webs, els blogs. Per això és tan important que el director estratègic de planificació de mitjans publicitaris conegui aquesta nova realitat i estigui atent a totes les estratègies existents del sector per destacar sobre les altres marques.