Cursos Relacionats

Grau en Criminologia

L'ADN de la Criminologia

Grau en Criminologia
La Criminologia és la ciència social que estudia les causes i les circumstàncies dels diferents delictes, la personalitat dels delinqüents i el tractament adequat per a la seva repressió.
Descobreix el grau en Criminologia, tot el que aprendràs cursant-lo i les sortides professionals a les quals et donarà accés.
La titulació

El grau en Criminologia és un grau oficial de 4 anys que pertany a la branca del coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques.

Amb aquest títol et formaràs en temes relatius a la delinqüència i la seguretat ciutadanes, tant pel que fa a la seva prevenció, com a altres aspectes relatius a la seva persecució i superació.

Així mateix, seràs capaç de conèixer i comprendre l'origen del delicte i les seves conseqüències; per a això et centraràs en ciències com el Dret, la Psicologia, la Sociologia, la Medicina i l'Estadística, entre d'altres.


El teu perfil

Si vols estudiar aquesta carrera és important que t'atregui tot allò relacionat amb l'anàlisi del delicte, però també ho és que sentis interès per descobrir la veritat i que et preocupin les persones. A més a més, és necessari que tinguis un bon nivell d'anglès.


Mercat laboral
 

Com a graduat en Criminologia podràs treballar tant en el sector públic com en el privat, ja sigui en els cossos i forces de seguretat de l'Estat o empreses de seguretat privada; en l'àmbit penitenciari; en els serveis socials; en la investigació criminològica; en l'àmbit victimològic; en la investigació; en la docència; en l'administració de justícia o en política criminal.


Estudis relacionats

ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Q
ualsevol modalitat de Batxillerat. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat en cas que necessitis assegurar la teva nota d'accés.

 

Formació professional

Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, tingues presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vols cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de les Ciències socials i jurídiques a la qual pertany el grau en Criminologia.

 

PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Criminologia (poden variar en funció de la universitat):

  • Teoria del dret.
  • Cultura i crim en les societats contemporànies.
  • Estadística i anàlisi de dades.
  • Tècniques de treball i comunicació.
  • Delicte i societat.
  • Psicologia criminal.
  • Metodologia científica.
  • Victimologia.