CFGM en Soldadura i caldereria

Soldadura i caldereria

CFGM en Soldadura i caldereria
Si per a tu el ferro és més que un element químic, estudia el cicle formatiu de grau mitjà en Soldadura i caldereria.
Coneix aquests estudis, les competències que hi adquiriràs, les vies d'accés i les sortides professionals que té.
El cicle

El cicle formatiu de grau mitjà en Soldadura i caldereria, que pertany a la família professional de Fabricació mecànica, té una durada de 2.000 hores (uns 2 anys).

Podràs aprendre tècniques de construcció metàl·lica i conèixer els materials que s'hi utilitzen. T'ensenyaran a dur a terme les tasques pròpies d'un taller metal·lúrgic: tallar, forjar i unir estructures i materials de ferro o d'acer mitjançant les tècniques de soldadura, mecanització i conformat.

També seràs capaç de construir plantilles i suports i de preparar i mantenir sistemes automàtics de màquines i eines de tallament, mecanització i conformat de xapes, perfils i canonades.

A més, t'ensenyaran a muntar i posicionar estructures i canonades; a unir components de construccions metàl·liques, mitjançant la soldadura oxiacetilènica, elèctrica per arc i resistència; a tallar per oxigàs components i elements de construccions metàl·liques, i a protegir les canonades mitjançant el tractament de protecció requerit.El teu perfil

Per estudiar aquest cicle cal que tinguis aptituds mecàniques i destresa manual, i que siguis meticulós i observador.


Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són:


 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
 • Qualitat de construccions metàl·liques
 • Desenvolupaments geomètrics en construccions metàl·liques
 • Mecanització en construccions metàl·liques
 • Montatge de construccions metàl·liques
 • Relacions en l'àmbit de treball
 • Seguretat a les indústries de construccions metàl·liques
 • Soldadura en atmòsfera protegida
 • Tractament i conformació en construccions metàl·liques
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació pràctica en centres de treball (FCT)

ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés als 17 o 18 anys (en funció de cada comunitat autònoma).
   
 • Superant un curs d'accés, a través del qual podràs accedir al cicle de grau mitjà sense fer cap prova.

Amb titulació:

El graduat de l'ESO et permet accedir directament al cicle sense dur a terme cap prova.

Programes de qualificació professional inicial (PQPI):

 • Cursar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general dels PQPI, i obtenir una nota mitjana de tots dos igual o superior a 8.
 • Cursar, a més dels mòduls esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.
 • Si no compleixes cap d'aquests dos requisits, hauràs de fer la prova d'accés i quedaràs exempt de la part científica i tecnològica.

Formació professional
Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà, sigui de formació professional específica, ensenyaments artístics o ensenyaments esportius. En funció del cicle et poden convalidar certes assignatures.

Has de tenir en compte que, independentment de la teva via d'accés, si per a aquest cicle hi ha més demanda que oferta hi accediran les persones que tinguin millor nota.

Mercat laboral

Com a tècnic en soldadura i caldereria podràs fer de soldador i oxitallador, operador de projecció tèrmica, planxista i calderer, muntador d'estructures metàl·liques, tuber industrial de la indústria pesant i fuster metàl·lic, en el sector mecànic de construccions metàl·liques en l'àrea de fabricació, muntatge o reparació, sigui en empreses grans, mitjanes o petites públiques o privades.

Treballaràs com a muntador de canonades, muntador de productes metàl·lics estructurals, traçador, reparador d'estructures d'acer en taller i obra, fuster metàl·lic, soldador, calderer, etc.

T'encarregaràs de la fabricació de productes metàl·lics estructurals; de la construcció de grans dipòsits i de caldereria gruixuda; de la creació d'estructures associades a la construcció de maquinària; de la fabricació de carrosseria, remolcs i bolquets; de la construcció i reparació naval, de material ferroviari i d'aeronaus; de la construcció de bicicletes i motocicletes, i de la fabricació de material de transport.


Estudis relacionats