CFGM en Impressió gràfica

Impressió gràfica

CFGM en Impressió gràfica
Amb el CFGM en Impressió gràfica descobriràs que imprimir és molt més que deixar, sobre paper o un altre suport, la marca en tinta de lletres i altres caràcters gràfics mitjançant procediments adequats.
T'expliquem els coneixements que adquiriràs si curses aquest cicle formatiu, les sortides professionals que té i les vies d'accés als estudis.
El cicle

El cicle formatiu de grau mitjà en Impressió gràfica pertany a la família professional d'Arts gràfiques i té una durada de 2.000 hores, repartides en 2 anys.

Si curses aquests estudis aprendràs a manejar i preparar les màquines per dur a terme la impressió, sabràs traçar i muntar el material, i preparar les matèries primeres i els productes intermedis per a la impressió. També t'ensenyaran les característiques i propietats de matèries com el paper, les tintes i els productes químics, entre d'altres.


El teu perfil

A més de ser creatiu i tenir sentit de l'estètica, per ser tècnic en impressió d'arts gràfiques és recomanable que siguis observador, organitzat i meticulós, que tinguis destresa manual, memòria visual i capacitat de concentració i de treball en equip.


Pla d'estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són:


 • Preparació i regulació de màquines òfset
 • Desenvolupament de la tirada òfset
 • Impressió en flexografia
 • Impressió en serigrafia
 • Impressió digital
 • Preparació de materials per a impressió
 • Impressió en baix relleu
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació pràctica en centres de treball (FCT)
Mercat laboral

Com a tècnic en impressió gràfica podràs treballar d'operador de màquines, de muntador de planxes i tècnic d'impressió digital, d'impressió al buit o d'òfset i d'impressió en flexografia i serigrafia.

Podràs exercir la teva professió en empreses d'arts gràfiques que tinguin secció d'impressió òfset, flexografia, serigrafia i impressió digital, i en empreses dedicades als àmbits següents: impressió de llibres; edició de publicacions periòdiques; fabricació d'envasos i embalatges de paper, plàstics, complexos i cartó ondulat; transformació de paper i cartó; impressió de publicitat, i estampació tèxtil, ceràmica i altres productes.

 
ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés als 17 o 18 anys (en funció de cada comunitat autònoma).
   
 • Superant un curs d'accés, a través del qual podràs accedir al cicle de grau mitjà sense haver de fer cap prova.

Amb titulació:

Amb el graduat de l'ESO pots accedir directament al cicle sense haver de fer la prova d'accés.

Programes de qualificació professional inicial (PQPI). Des dels PQPI tens aquestes vies per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà:

 • Cursar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general dels PQPI, i obtenir una nota mitjana dels dos igual o superior a 8.
 • Cursar, a més dels mòduls esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.
 • Si no compleixes cap d'aquests dos requisits, hauràs de fer la prova d'accés i quedaràs exempt de la part científica i tecnològica.

Formació professional
Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà, sigui de formació professional específica, ensenyaments artístics o ensenyaments esportius. En funció del cicle et poden convalidar certes assignatures.

Has de tenir en compte que, independentment de la teva via d'accés, si per a aquest cicle hi ha més demanda que oferta hi accediran les persones que tinguin millor nota.

Estudis relacionats

Oficials
Cicles formatius de grau mitjà i superior.

No oficials
A Educaweb trobaràs una gran quantitat de cursos i seminaris relacionats amb la impressió gràfica.