Cursos Relacionats

El professor del CFGS en Impressió en Arts Gràfiques

Pedro Enrique Dimas imparteix el mòdul de Processos d'Impressió Offset

El professor del CFGS en Impressió en Arts Gràfiques
"En les Arts Gràfiques el color i la imaginació són fonamentals per transmetre idees, i en el cicle, nosaltres som els responsables de la qualitat d'aquesta transmissió de pensaments."

Pedro Enrique Dimas Sánchez és professor del cicle formatiu de grau mitjà en Impressió d'arts gràfiques a l'IES Cañada de las Eras (Múrcia).
Descripció del cicle formatiu de grau mitjà en Impressió d'arts gràfiques

Dificultat. Els nostres alumnes, en general, són principalment manipulatius i tenen poca tirada a asseure's davant d'un llibre i posar-se a estudiar. Són d'edats molt diferents i normalment desconeixen força el món de les Arts Gràfiques. A més a més, no tenen una bona base matemàtica i els costa escriure amb correcció. Per últim, no s'expressen de forma fluida i els costa treballar en equip, amb ordre i pulcritud.
Tenint en compte aquest perfil de l'alumnat, hem de dissenyar el nostre procés d'ensenyament-aprenentatge amb l'esperança d'assolir els millors resultats possibles.

En aquest cicle hi ha mòduls eminentment pràctics com el meu, o el de tintes líquides (serigrafia, tampografia, etc.) en els quals, tot i que cal estudiar, els alumnes s'enganxen al procés d'aprenentatge per les pràctiques que realitzen, però en canvi, hi ha altres mòduls que són més teòrics, en els quals s'intenta sempre realitzar activitats manipulatives que integrin continguts teòrics i pràctics, però que exigeixen de l'alumnat molt més estudi i coneixement de matemàtiques bàsiques i plantejament de problemes. Aquests mòduls (muntatge, matèries primeres, processos en Arts Gràfiques i Formació i Orientació Laboral, FOL) els costen més.

Els alumnes que ja han cursat altres cicles d'Arts Gràfiques o que tenen una relació estreta amb el sector pel fet d'haver treballat abans en una impremta, normalment només tenen dificultats en aquests cicles més teòrics.

Hi ha un mòdul final, la FCT (Formació en Centres de Treball), que són pràctiques en empreses del sector, en què han d'aplicar tot el que han après durant el cicle.

EL PROFE

Pedro Enrique Dimas Sánchez és llicenciat en Ciències Químiques per la Universidad de Murcia i porta 5 anys com a professor tècnic de Formació Professional.

Pedro Enrique Dimas imparteix el mòdul de Processos d'Impressió Offset en el qual s'ensenya a entendre el procés fisicoquímic que es dóna en la transferència d'imatge en la impressió Offset, a manipular la màquina, tenint present les normes de seguretat, per obtenir una impressió de qualitat i a una velocitat de producció raonable de fins a 4 colors, a realitzar el seguiment de la tirada d'impressió fent servir instruments que ens permeten controlar els paràmetres de qualitat necessaris per mantenir la tirada uniforme, a estudiar i a resoldre els problemes d'impressió, a realitzar el manteniment precís per al bon funcionament de la màquina offset, a preparar primeres matèries per a la producció i descriure dispositius de la màquina, la seva regulació i a estudiar diversos tipus de màquines que tenim en el mercat actual.

Els treballs. Intentem que el cicle tingui una gran càrrega de treballs i, sempre que es pugui, en equip, perquè és el que es trobaran en el mercat. Els treballs solen ser: manipulació de maquinària (sobretot offset i serigrafia), plantejaments de treballs en muntatge, plantejar quins tipus i quina quantitat de paper són necessaris per elaborar qualsevol producte gràfic, com revistes o fulletons, partint del paper que ens subministra el nostre proveïdor i que tenim al magatzem, o com elaborar tintes planes perquè s'ajustin al color exigit pel client o el mesurament instrumental de paràmetres que ens serveixen per preveure problemes d'impressió.

També hi ha recollida d'informació a internet i elaboració de memòries, com cercar empreses locals que es dediquin a aquest món o trucar al proveïdor perquè ens enviï una partida que s'està a punt d'exhaurir.

Finalment i aprofitant que el nostre IES edita 2 números d'una revista interna, el nostre cicle i el cicle superior de Producció en Arts Gràfiques són responsables de la impressió i l'enquadernació de 1.200 revistes per a cada número (2 per curs), amb la qual cosa és un treball real que es posa en mans d'altres que jutjaran si ho fan bé o malament. Això els serveix per responsabilitzar-se de les seves tasques.

Les pràctiques. Donem moltíssima importància a les pràctiques, i en mòduls com el meu solen ocupar entre el 60% i el 80% del temps de classe. Ja he parlat abans dels tipus d'exercicis que s'hi realitzen.


Situació del mercat laboral per als acabats de titular

Avui dia la situació laboral a Espanya és molt complicada. Les empreses s'ofereixen a fer la FCT (les pràctiques en empresa) amb els nostres alumnes i només algunes se'ls queden, però són moltes menys que en anys anteriors.


Consell a un futur estudiant...

Que tingui clar que dins les Arts Gràfiques, l'especialització laboral és alta, per la qual cosa han de treballar amb qualitat i rapidesa.

Una vegada dit això, les Arts Gràfiques són un món en el qual la imatge ho és tot, on el color i la imaginació són fonamentals per transmetre idees a qui ens envolta i en el cicle, nosaltres som els responsables de la qualitat d'aquesta transmissió de pensaments.