Cursos Relacionats

CFGM en Emergències sanitàries

Emergències sanitàries

CFGM en Emergències sanitàries
Estudia el cicle formatiu de grau mitjà en Emergències sanitàries i ajuda en situacions de crisi.
T'expliquem en què consisteix el cicle, quines sortides laborals té, el pla d'estudis, les vies d'accés i altres cursos que s'hi relacionen.
El cicle

El CFGM en Emergències sanitàries pertany a la família professional de la Sanitat i té una durada de 2.000 hores, repartides en 2 anys.

Hi aprendràs les tècniques per prestar atenció bàsica sanitària –tècniques de suport vital bàsic ventilatori i circulatori– i psicològica a pacients, familiars i afectats en situacions de crisi; traslladar el pacient al centre sanitari; dur a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària; col·laborar en l'organització i el desenvolupament dels plans d'emergència; verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari, i controlar i reposar les existències de material sanitari.

Aquests estudis també t'aporten els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.


El teu perfil

Per estudiar aquest cicle cal que no et faci por la sang, que siguis capaç de treballar en equip i sota pressió. També és aconsellable que siguis una persona empàtica, observadora, tranquil·la i pacient.


Mercat laboral

Com a tècnic en Emergències sanitàries podràs treballar tant en el sector públic com en el privat, sigui en empreses de transport sanitari, equips d'emergències sanitàries, centres de teleassistència sanitària i teleemergències o centres d'urgències i emergències. També podràs exercir d'infermer a domicili o de mediador sociosanitari.


Estudis relacionats

 
ACCÉS

Sense titulació:

 • Mitjançant una prova d'accés als 17 o 18 anys, en funció de la teva comunitat autònoma.

  Com a novetat, en el curs 2012-2013 s'aplicarà una normativa a partir de la qual es crearà un curs de formació específica que et permetrà accedir als cicles formatius de grau mitjà, sempre que l'aprovis. És probable que les administracions educatives d'algunes comunitats autònomes ja l'estiguin aplicant aquest any.

Amb titulació:
Amb el graduat de l'ESO podràs accedir-hi directament sense fer la prova d'accés.

Programes de qualificació professional inicial (PQPI). Des d'aquests programes tens dues vies per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà:

 • Cursar i aprovar els mòduls específics i els mòduls formatius de caràcter general i obtenir una nota mitja de tots dos igual o superior a 8.
 • Cursar, a més dels mòduls esmentats, el mòdul voluntari, que et permet aconseguir el graduat de l'ESO.

Formació professional
Des de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà. En funció del cicle des del qual hi accedeixis, pot ser que et convalidin algunes assignatures.


PLA D'ESTUDIS

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Manteniment mecànic preventiu del vehicle
 • Logística sanitària en emergències
 • Dotació sanitària del vehicle
 • Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència
 • Atenció sanitària especial en situacions d'emergència
 • Evacuació i trasllat de pacients
 • Suport psicològic en situacions d'emergència
 • Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles
 • Teleemergències
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Formació pràctica en el centre de treball (FCT)