El professor del CFGM en Equips i Instal·lacions Electrotècniques

Cicle formatiu de grau mitjà en Equips i Instal·lacions electrotècniques

El professor del CFGM en Equips i Instal·lacions Electrotècniques
Fa quasi 20 anys que Eulogio Soto López és professor del cicle de grau mitjà en Equips i Instal·lacions electrotècniques.
+ Dades


Assignatures que imparteix a l'IES Alquerías de Murcia:

Automatismes i quadres elèctrics: assignatura de 1r curs.

Instal·lacions singulars en habitatges i edificis: assignatura de 2n curs.

Anys que porta exercint com a professor:18 anys.


Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar el cicle de grau mitjà en Equips i Instal·lacions electrotècniques?


Ha de ser una persona interessada a integrar-se al món laboral, amb gran habilitat per al maneig d'elements elèctrics.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?

La formació és progressiva, per tant, el que és necessari són uns coneixements bàsics. Amb l'assistència a classe i una dedicació mínima, és suficient per superar el cicle.

Formació complementària recomanada.

Després de realitzar aquest cicle, la millor formació és incorporar-se al món laboral.

Aspectes positius del cicle.

El mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) és molt positiu.

I els negatius?

Pot tenir dificultats en les assignatures pràctiques, pel maneig d'eines i elements poc habituals per a personal no relacionat amb aquest camp.

Valori la situació del mercat laboral per als tècnics en Equips i Instal·lacions electrotècniques.

Quan acaben el cicle, la majoria de l'alumnat troba feina, ja que hi ha molta demanda de tècnics en Equips i Instal·lacions electrotècniques.

Consell a un futur estudiant d'aquest cicle...

Que aprofiti tots els coneixements i l'experiència que li proporcionen aquests estudis; que sempre estigui motivat i que es prepari per integrar-se al món laboral.