Cursos Relacionats

El professor del CFGM en Forneria, Pastisseria i Confiteria

Jon Iztueta Villar ensenya en el CFGM en Forneria, pastisseria i confiteria

El professor del CFGM en Forneria, Pastisseria i Confiteria
"En aquest cicle aprendran les tècniques d'elaboració i el maneig de les matèries primeres, que és on es troben les claus per al desplegament dels treballs futurs."
Jon Iztueta Villar és professor del cicle formatiu de grau mitjà en Forneria, pastisseria i confiteria a l'I.E.S. OSTALARITZA B.H.I.- GALDAKAO (Escola Superior d'Hoteleria de Galdakao) a Biscaia.
Descripció del cicle formatiu de grau mitjà en Panificació, rebosteria i confiteria

Dificultat. No es pot dir que s'hagi d'estudiar molt. És un cicle en el qual hi ha uns mòduls teòrics i d'altres de pràctics. Els continguts dels mòduls pràctics tenen un suport teòric que després es desenvolupa als tallers de l'escola (obradors), on es realitzen les classes pràctiques que ocupen la major part de la càrrega horària, per la qual cosa es pot dir que aquest cicle es caracteritza per ser principalment pràctic. Amb atenció i treball a nivell pràctic l'alumne pot acabar amb una bona formació i, si a més a més, s'estudien en profunditat els continguts de caràcter teòric, la formació és excel•lent.


Els treballs. La càrrega de treballs que es realitza durant el cicle és principalment pràctica, real, amb producció per a la venda, en quantitat suficient per a cada alumne, però sense les angúnies pròpies de la producció, ja que sempre està present i a punt l'organització, l'ajuda i la supervisió del professor.

Els alumnes treballen tant en equip com individualment. Els grups acadèmics no són grans, solen rondar els 13 o 14 alumnes, i es divideixen en grups de treball. A cada grup se li assignen unes feines i els alumnes mateixos es van aprenent a organitzar, de manera que els treballs col•lectius se sintetitzen en diversos d'individuals.

Els treballs que es realitzen per a la formació dels alumnes comprenen tot tipus d'elaboracions de pastisseria, rebosteria, confiteria i panificació. El ventall és molt ampli.

Les pràctiques. Les pràctiques tenen una importància vital i ocupen un percentatge que està al voltant del 80%. Els exercicis els protagonitzen les produccions reals de pans, pastissos, bombons, postres, etc. amb les seves respectives fitxes de producció i organització del treball.

Hi ha una altra línia de pràctiques fora de l'escola. En finalitzar tots els mòduls que es cursen en les nostres instal•lacions, l'alumnat realitza les pràctiques en centres de treball dins el mòdul de fi del cicle, F.C.T. (Formació en Centres de Treball). Són obradors i empreses del sector amb què l'escola es posa en contacte per convenir la incorporació a les seves plantilles, durant un període d'uns 3 mesos, d'alumnes en formació en qualitat de treballadors en pràctiques, que són avaluats pels propis empresaris.

Situació del mercat laboral per als acabats de titular

Malgrat la difícil situació laboral actual, la situació del mercat per als nostres alumnes mostra unes dades excel•lents; segons l'última informació rebuda des de la coordinadora d'estudiants Ikaslan, el 100% dels alumnes de Forneria-pastisseria titulats el 2008 a l'I.E.S. OSTALARITZA B.H.I.- GALDAKAO treballa en el sector.


Consell a un futur estudiant...

Pel que fa a la tècnica, el bagatge que es pot treure del CFGM en Forneria, pastisseria i confiteria és la base de les futures creacions dels grans pastissers o forners. A l'escola aprendran les tècniques d'elaboració i el maneig de les matèries primeres, que és on es troben les claus per al desplegament dels treballs futurs. És el primer pas imprescindible per dominar una professió.

Pla d'Estudis

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són:

 • Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria
 • Processos de mecanitzat
 • Elaboració de forneria-brioixeria
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria
 • Elaboració de confiteria i altres especialitats
 • Postres en restauració
 • Productes d'obrador
 • Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària
 • Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments
 • Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació pràctica en centres de treball

EL PROFE

Jon Iztueta Villar és tècnic superior en Hoteleria per l'Escola Superior d'Hoteleria de Galdakao.

En el mateix centre on es va graduar imparteix el mòdul de Postres en restauració a l'alumnat de 2n curs del cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, pastisseria i confiteria. És un mòdul obligatori associat a la unitat de competència, amb una durada de 165 hores en què s'aborden continguts teoricopràctics que comprenen des de l'estudi d'alguns productes de rebosteria, com gelats, semifreds, etc., fins a, i sobretot, l'aplicació de totes les tècniques pastisseres i rebosteres i totes les bases abans citades per desenvolupar postres que s'ofereixen al restaurant de l'Escola d'Hoteleria de Galdakao, així com en l'expositor de venda al públic de productes pastissers i rebosters.