Cursos Relacionats

Mediador

Especialista en resolució de conflictes

Mediador
El mediador és un especialista en la resolució de conflictes entre dues parts antagòniques o contràries que no es posen d'acord. Des d'una posició neutral, aquest professional ha de trobar una solució acceptable i satisfactòria per a les parts implicades. Pot estar especialitzat en l'àmbit laboral, familiar o social.
Et donem a conèixer les seves responsabilitats i els estudis que hauries de cursar per poder dedicar-t'hi.
Funcions

Segons el diccionari, la mediació és l'acció de qui intervé entre dues o més persones que estan renyides, per reconciliar-les i unir-les en amistat. Però aquesta reconciliació no sempre és senzilla, i en algunes situacions cal la presència d'un especialista.

El mediador, a través de reunions conjuntes i per separat, s'encarrega de tornar a establir la relació de les parts reduint-ne l'hostilitat, ajudant-les a comprendre les necessitats i els interessos de l'altra, ajudant-les a comunicar noves idees i a propiciar propostes i solucions. Per això cal que aquest professional conegui les versions de les parts implicades, sigui imparcial i objectiu i creï espais de diàleg sobre el problema de fons que provoca el desacord. No obstant això, el mediador com a figura neutral no pot imposar-se sobre la resta, ja que la resolució del conflicte ha de provenir dels mateixos interessats.


Mercat laboral

Com a mediador social, laboral, intercultural, familiar o escolar podràs treballar, tant en el sector públic com en el privat, en diferents àmbits dels serveis socials o entitats concertades, escoles, instituts, ajuntaments i diverses organitzacions que treballen amb conflictes.

ACCÉS

Si vols treballar de mediador, els estudis que pots cursar són:

Titulacions universitàries

Formació professional

Família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat