Grau en Dret

Grau en Dret

Grau en Dret
Segons el diccionari, el dret és el conjunt de lleis, de preceptes, de regles, a què estan sotmeses les persones en una societat.
T'expliquem amb claredat en què consisteix el grau en Dret, quins coneixements i competències hi pots adquirir i quines vies d'accés i sortides professionals té.
La titulació

El grau en Dret pertany a la branca de coneixement de les Ciències socials i jurídiques i té un total de 240 crèdits ECTS, repartits en 4 anys.

L'objectiu de la carrera és proporcionar els coneixements necessaris per a l'estudi de les lleis, la interpretació i l'aplicació de les normes jurídiques. S'hi imparteixen les diferents branques del Dret (civil, penal, processal i romà) i també alguns temes sobre economia, com ara economia política i hisenda pública.

Amb aquests estudis coneixeràs les principals institucions públiques i privades i els instruments necessaris per exercir la professió en l'entorn global actual. També aprendràs a usar fonts jurídiques, a llegir i a interpretar textos jurídics i a redactar-los amb l'objectiu de donar resposta als diferents problemes i casos que es plantegin.


El teu perfil

Per estudiar Dret has de tenir interès per les lleis i disposar de bona memòria, ja que és una carrera en què cal estudiar molt. També és important tenir altres habilitats, com ara parlar en públic, saber negociar i ser capaç de conciliar les parts. A més, és necessari que siguis persuasiu, que tinguis capacitat d'anàlisi, síntesi, organització i planificació, i dots per assessorar.


Mercat laboral

El grau en Dret proporciona la formació necessària per exercir llocs de treball de responsabilitat en departaments jurídics d'empreses nacionals i internacionals, en nombrosos sectors (industrial, comercial, banca, assegurances, cooperació al desenvolupament), etc. Podràs treballar tant en l'Administració i en organismes públics com en empreses privades, sigui per compte propi o per compte d'altri, com a advocat de l'Estat o en un bufet privat, en el cos jurídic militar, com a fiscal, jutge, lletrat en diferents cossos de l'Administració Pública, notari, registrador de la propietat i mercantil, secretari judicial, procurador dels tribunals, diplomàtic, funcionari de la Unió Europea i altres organismes internacionals, inspector d'Hisenda, inspector de Treball, secretari interventor de l'Administració Local, tècnic superior de l'Administració Pública (Estatal, Autonòmica i Local), etc. A més, si t'agrada la docència, pots ser professor.

La majoria d'aquestes professions exigeixen un curs previ d'especialització, com un màster o un postgrau. En alguns casos també cal superar unes oposicions.


Estudis relacionats

 
ACCÉS

Podràs accedir a aquesta carrera des de:

Qualsevol modalitat de Batxillerat, encara que és preferible fer-ho des d'Humanitats i Ciències socials. Has de tenir en compte les matèries específiques de la selectivitat si necessites assegurar la teva nota d'accés.

Formació professional
Cicles formatius de grau superior. Si has de fer la prova específica de la selectivitat, has de tenir presents les assignatures que ponderen segons la branca de coneixement de la carrera que vulguis cursar.

Recorda que, en cas que hi hagi empat de notes, tindràs preferència d'accés si has cursat un cicle formatiu que correspongui a la branca de coneixement de la titulació.

En aquest enllaç podràs veure els cicles relacionats amb la branca de coneixement de les Ciències socials i jurídiques a la qual pertany el grau en Dret.


PLA D'ESTUDIS

Aquestes són algunes de les assignatures bàsiques i obligatòries del grau en Dret (poden variar en funció de la universitat):

  • Teoria del dret i sociologia jurídica
  • Dret romà
  • Constitució i sistema de fonts
  • Tècniques de cerca i ús de la informació
  • Fonaments històrics del sistema jurídic
  • Sistema judicial espanyol
  • Dret dels contractes
  • Organització constitucional de l'Estat
  • Dret internacional públic
  • Teoria jurídica del delicte