El professor de Dret

Estudis de Dret

El professor de Dret
Alfredo Sánchez-Rubio García t'explica l'essència de la carrera de Dret com a professor titular de Dret civil a la Facultat de Dret de la Universidad de Zaragoza i advocat del Colegio de Zaragoza.
+ Dades


Formació realitzada
Llicenciatura de Dret a Madrid i Saragossa, obtenint el títol de Doctor en aquesta última universitat, en la qual ha realitzat la docència i la investigació.

Assignatura que imparteix a la Facultat de Dret a la Universidad de Zaragoza:
Dret civil, que ha ensenyat en tots els cursos de la Llicenciatura de Dret. En els últims cursos ha impartit Dret civil aragonès, assignatura obligatòria quadrimestral de 4t curs.


Anys que porta exercint de professor.
20 anys, des del curs 1987-1988 fins avui, ininterrompudament.

Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar Dret?


Crec que ha de tenir interès per la carrera, ja que, com totes, pot resultar insuportable per qui tingui vocació per un altre tipus d'estudis. No crec que s'hagi de tenir una gran memòria, com s'ha entès, erròniament, a judici meu; el que sí que requereix és una mentalitat lògica.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?


Pot ser variable, en funció de l'aprofitament que desitgin obtenir, però, en principi, els estudis superiors requereixen dedicació exclusiva.

Formació complementària recomanada.


Indubtablement, els idiomes són indispensables i, si desitja orientar-se cap a l'empresa o l'auditoria, la formació econòmica i la comptabilitat seran molt útils.

Aspectes positius de la carrera de Dret.


La carrera de Dret proporciona una formació jurídica de caràcter generalista en un àmbit tan extens que requereix una especialització.

I els negatius?


La formació del llicenciat en Dret li proporciona uns coneixements molt amplis però escassament profunds.

Consell a un futur advocat.


Que s'iniciï professionalment en la pràctica en un despatx, ja que la passantia continua essent, al meu parer, el millor sistema per aprendre l'ofici d'advocat, millor que les escoles de pràctica jurídica.