Cursos Relacionats

El professional de Dret

Estudis de Dret

El professional de Dret
Miguel Ángel Ortiz va estudiar Dret i, actualment, és advocat processalista. Coneix la seva professió.
+ Dades


Nom i cognoms: Miguel Ángel Ortiz Ortega
Lloc de naixement: Madrid (però andalús de cor)
Edat:35 anys
Formació realitzada:
Llicenciat en Dret per la Universidad de Salamanca.


Per què l'advocacia?


Per les meves inquietuds socials; l'advocacia m'ha permès implicar-me en ONG i associacions d'ajuda als immigrants.

Has escollit alguna especialitat? Per què?


He escollit l'especialitat de processalista -celebració i assistència a judicis- perquè sempre l'he considerat l'essència de la professió. No és la més lucrativa, però segons la meva opinió és la vertadera i genuïna manera de viure l'advocacia.

Vas trigar molt a trobar feina? Com la vas trobar?


Em considero un privilegiat perquè vaig fer la passantia al despatx d'un amic i, quan vaig acabar, em vaig associar amb els meus companys, però sóc conscient que no sempre és tan ràpid i senzill trobar un lloc en un despatx d'advocats, fins i tot aquí, a la Costa del Sol, en la qual, afortunadament, hi ha força feina.

Quins plans de futur tens?


La formació constant és essencial i, en aquest sentit, la meva aspiració és arribar a ser cada dia millor professional, fruit de l'experiència, però també de la formació contínua.


Com veus la teva professió d'aquí a 10 anys?


La professió d'advocat és tan antiga com les societats i, per la seva funció social, recollida en la constitució, garanteix la seva pervivència molts anys. Si ens fixem en el model de societat dominant, l'anglosaxó, és on més mentalització hi ha sobre "l'advocat de capçalera".

Consell a un futur estudiant de Dret.


La meva opinió sobre la carrera de Dret no és gaire positiva. Vaig escollir la carrera per vocació, però em va desil·lusionar el seu contingut. Tot i això, l'exercici ha estat tot el contrari. Per això, aconsello els estudiants que acompanyin la seva formació universitària amb pràctiques com més aviat millor. Jo penso que la carrera hauria de ser tan pràctica com les carreres tècniques (Infermeria, Medicina, etc.) i no concebo que, quan acaba la llicenciatura, l'estudiant no hagi estat en un jutjat o en una notaria. Animo els estudiants que es decantin per aquesta carrera que quan l'hagin acabat, es decideixin per l'exercici de l'advocacia, on trobaran una sortida professional gratificant.

Per últim, voldria fer una recomanació a l'estudiant que per fi faci la col·legiació: que no vegi el col·legi d'advocats com una cosa aliena. Sóc membre de l'Agrupació d'Advocats Joves del meu col·legi, de la qual, actualment, sóc el president, i crec fermament que tots hem de participar-hi. És cert que quan et col·legies s'han de pagar unes quotes, però és molt més el que el col·legi ens ofereix i, precisament, participant-hi, podem fer una cosa més dinàmica, propera i forta. A més, la defensa dels interessos dels advocats joves és necessària, donades les especials circumstàncies i dificultats de tots els que comencen.


Radiografia del lloc de treball


En què consisteix la teva feina i on la dus a terme?
Sóc el responsable del departament processal del meu despatx i per això sóc l'encarregat d'assistir a judici i realitzar els plets. Com se sol dir, sóc un advocat de primera línia de batalla. El meu despatx es troba a la zona comercial de Marbella, al centre de la ciutat, i hi treballem tres advocats, un economista, un psicòleg i un informàtic.


Quin creus que ha de ser el perfil d'un advocat?
Depenent de l'especialitat a la qual es dediqui, si, com en el meu cas, l'exercici de la professió es realitza a l'estrada, cal combinar preparació, estudi de jurisprudència, antecedents, expressió oral i corporal, estratègia, capacitat de negociació, imaginació i inventiva… Si, pel contrari, la funció és d'assessorament en general, són més importants les capacitats socials, comunicatives, etc.

Quins aspectes d'un advocat consideres que es tenen en compte en la selecció de personal?
Més que un expedient impecable, crec que s'aprecia la capacitat d'estudi i de reciclatge, d'investigació, d'inventiva i d'improvisació. Els dots de comunicació, els idiomes i, evidentment, l'ús de les noves tecnologies.

Nivell de formació requerit.
En aquest món competitiu i, sobretot, amb constants modificacions legislatives, és importantíssim realitzar cursos de reciclatge i, a causa de la tendència d'especialització que cada cop més venim experimentant als despatxos, és interessant la realització d'algun màster o curs monogràfic sobre la matèria en qüestió.

Eines o materials que utilitzes a la teva feina.
Els habituals d'un despatx: ordinador portàtil, Internet, bases de dades, subscripcions de revistes sobre Dret, monografies, textos legals…

Condicions de treball

Horari

En el meu cas, l'horari de treball és totalment flexible, però, això sí, condicionat pels assenyalaments dels jutjats. Però aquesta flexibilitat també comporta emportar-se feina a casa i acabar de preparar els plets la nit abans.


Remuneració econòmica aproximada.

L'inconvenient de la branca processal és que no existeix una regularitat en els ingressos i aquests estan condicionats per la rapidesa de les sentències i els plets. Exceptuant la provisió de fons inicial, normalment s'ha d'esperar que els tribunals notifiquin les minutes.