Gericultor

Treballa d'auxiliar de geriatria

Gericultor
Amb l'envelliment de la població, la figura del gericultor, auxiliar de geriatria o gerentòleg s'ha convertit en un professional molt demandat.
Segons el Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, la gerontologia és la ciència que estudia la vellesa en general, els problemes que planteja des del punt de vista social, psicològic, econòmic, etc., i els processos que condueixen a l'envelliment de les persones. Per tant, aquest professional és el responsable d'ajudar i atendre les persones de la tercera edat en el seu dia a dia.
Funcions

Les funcions del gericultor poden variar segons la situació de la persona gran, en general, s'ocupen dels següents aspectes:

 

 • Realitzar la seva higiene personal.
   
 • Donar-los-hi la seva alimentació.
   
 • Controlar i donar-los-hi la seva medicació.
   
 • Acompanyar a les persones grans en els seus passejos i sortides.
   
 • Motivar-los i entretenir-los.
   
 • Controlar que es cuidin, ajudar-los en els menjars, estimular que es moguin i que es mantinguin actius.

 
ACCÉS

Per ser gerontòleg, es pot estudiar el cicle formatiu de grau mitjà de cures d'auxiliar d'infermeria.

També es poden realitzar cursos específics d'auxiliar de gerontologia o altres cursos organitzats per diferents centres formatius que et preparen per l'accés a aquesta professió.

Els cursos que hi ha poden ser més genèrics d'accés a la professió o específics que ajuden a ampliar els coneixements i capacitats.

Mercat laboral
 
 

El gerontòleg pot exercir en l'àmbit administratiu, en el camp de la salut des de la promoció i la prevenció, en l'educació i en el treball comunitari a través de la formulació i la coordinació de projectes. Aquest professional pot treballar en geriàtrics, hospitals, centres de dia, residències, domicilis privats, centres de jubilats i allà on es requereixi atenció personalitzada per a la tercera edat.

L'increment de l'esperança de vida, la incorporació de la dona al mercat laboral — amb la consegüent impossibilitat de tenir cura dels avis, per tant, és una activitat que la societat actual ha desatès— i la implementació de la Llei de la dependència fan que sigui una professió amb molta sortida laboral.