Cursos Relacionats

Les professores del CFGM en Cures auxiliars d'infermeria

Cicle formatiu de grau mitjà en Cures auxiliars d'infermeria

Les professores del CFGM en Cures auxiliars d'infermeria
"El plantejament del cicle és positiu. Aquesta formació s'aconsegueix estudiant a les aules taller i després cursant la Formació en Centres de Treball..."
Amparo Sorribes Portales i Rosa María Izquierdo Bargues són llicenciades en Biologia, Neus Blasco Muñoz ho és en Medicina i Gema González-Carrión Mateu en farmàcia. Totes 4 són professores del cicle formatiu de grau mitjà en Cures auxiliars d'infermeria en l'IES Matilde Salvador de Castelló.

Com ha de ser l'estudiant interessat a cursar el cicle formatiu de grau mitjà en Cures auxiliars d'infermeria?
El tècnic en Cures auxiliars d'infermeria ha de ser ordenat, net, discret, educat, respectuós, amb un grau elevat d'empatia, serè, amb capacitat d'adaptació i autocontrol en situacions estressants i que no sigui aprensiu. Cal que sigui capaç de treballar en equip i de prendre decisions.

Quin nivell de dedicació exigeixen aquests estudis?
Aquests estudis exigeixen un nivell de dedicació moderat, això comporta l'assistència regular a classe i estudiar unes 2 hores diàries.
Durant la realització de la FCT (Formació en Centres de Treball), han d'adaptar-se a l'horari i les exigències de l'empresa.

Aspectes positius del cicle.
És positiu el plantejament del cicle, destacant la formació teoricopràctica. Aquesta formació s'aconsegueix durant la seva estada a l'institut, estudiant a les aules taller, on es forma teòricament l'alumnat i on es realitzen els procediments pertinents, i després cursant la Formació en Centres de Treball, que proporciona a l'alumne un apropament real al món laboral.

I negatius...?
L'aspecte negatiu d'aquest cicle és la necessitat d'aprendre tots els continguts durant un únic curs escolar. Pensem que seria preferible allargar la formació en el centre d'estudi 3 o 4 mesos del 2n curs, i acabar-lo amb la realització de la Formació en Centres de Treball.

Formació complementària recomanada.
Es poden fer cursos teoricopràctics sobre pacients amb necessitats especials, com els malalts d'Alzheimer, amb esclerosis múltiple, paràlisi cerebral… També es poden fer cursos per aprendre o aprofundir en noves tècniques relacionades amb el seu perfil laboral.

LES PROFES

Amparo Sorribes Portales i Gema González-Carrión Mateu imparteixen Higiene del medi hospitalari i Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà, assignatures troncals de 1r curs.

Rosa María Izquierdo Bargues fa classes a 1r de Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humài a 2n fa Formació en centres de treball.

Neus Blasco Muñoz és professora de les següents assignatures obligatòries de 1r: Tècniques d'ajuda odontologicoestomatològica i Cures bàsiques d'infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà.

Valori la situació del mercat laboral per als tècnics en Cures auxiliars d'infermeria.
La situació és excel•lent. Gairebé el 100% dels alumnes acabats de titular rep ofertes de treball que comencen, en alguns casos, essent substitucions i acaben essent llocs de treball a llarg termini.


Consell a un futur estudiant...

Que sigui conscient dels diferents mòduls de què consta el cicle i del temps d'estudi que requereix per superar-lo, a més de la importància de l'estudi diari i d'una bona organització del seu temps. Són uns estudis amb una gran sortida professional i s'incorporen al món laboral just quan acaben el cicle, per tant, l'esforç realitzat es veu ràpidament recompensat.